v
danh mục
trang chủ / vi sinh, thuốc / hàng mới
(1.001.813) api stress coat chai 473ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
api stress coat chai 473ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
mã số 1.001.813
thị trường: 380.000 đ
giá bán : 305.000 đ
tiết kiệm: 75.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
305.000 đ
1
294.000 đ
2
292.000 đ
5
291.000 đ
10
290.000 đ
20
288.000 đ
50
(1.001.801) api stress coat chai 237ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
api stress coat chai 237ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
mã số 1.001.801
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 205.000 đ
tiết kiệm: 45.000 đ (18%)
giá tốt khi mua combo
205.000 đ
1
196.200 đ
2
194.600 đ
5
193.800 đ
10
193.000 đ
20
191.400 đ
50
(1.001.789) api stress coat chai 118ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
api stress coat chai 118ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
mã số 1.001.789
thị trường: 160.000 đ
giá bán : 135.000 đ
tiết kiệm: 25.000 đ (16%)
giá tốt khi mua combo
135.000 đ
1
129.500 đ
2
128.500 đ
5
128.000 đ
10
127.500 đ
20
126.500 đ
50
(1.001.741) seachem prime chai 500ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước
- sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
seachem prime chai 500ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước - sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.741
thị trường: 450.000 đ
giá bán : 398.000 đ
tiết kiệm: 52.000 đ (12%)
giá tốt khi mua combo
398.000 đ
1
376.000 đ
2
372.000 đ
5
370.000 đ
10
368.000 đ
20
364.000 đ
50
(1.001.729) seachem prime chai 250ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước
- sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
seachem prime chai 250ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước - sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.729
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 226.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
226.000 đ
1
215.000 đ
2
213.000 đ
5
212.000 đ
10
211.000 đ
20
209.000 đ
50
(1.001.717) seachem prime chai 100ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước
- sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
seachem prime chai 100ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước - sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.717
thị trường: 140.000 đ
giá bán : 116.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (17%)
giá tốt khi mua combo
116.000 đ
1
109.400 đ
2
108.200 đ
5
107.600 đ
10
107.000 đ
20
105.800 đ
50
(1.001.705) seachem pristine chai 500ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem pristine chai 500ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.705
thị trường: 500.000 đ
giá bán : 428.000 đ
tiết kiệm: 72.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
428.000 đ
1
406.000 đ
2
402.000 đ
5
400.000 đ
10
398.000 đ
20
394.000 đ
50
(1.001.693) seachem pristine chai 250ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem pristine chai 250ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.693
thị trường: 315.000 đ
giá bán : 246.000 đ
tiết kiệm: 69.000 đ (22%)
giá tốt khi mua combo
246.000 đ
1
235.000 đ
2
233.000 đ
5
232.000 đ
10
231.000 đ
20
229.000 đ
50
(1.001.681) seachem pristine chai 100ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem pristine chai 100ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.681
thị trường: 150.000 đ
giá bán : 126.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (16%)
giá tốt khi mua combo
126.000 đ
1
119.400 đ
2
118.200 đ
5
117.600 đ
10
117.000 đ
20
115.800 đ
50
(1.001.669) seachem stability chai 500ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem stability chai 500ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.669
thị trường: 450.000 đ
giá bán : 398.000 đ
tiết kiệm: 52.000 đ (12%)
giá tốt khi mua combo
398.000 đ
1
376.000 đ
2
372.000 đ
5
370.000 đ
10
368.000 đ
20
364.000 đ
50
(1.001.657) seachem stability chai 250ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem stability chai 250ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.657
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 226.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
226.000 đ
1
215.000 đ
2
213.000 đ
5
212.000 đ
10
211.000 đ
20
209.000 đ
50
(1.001.645) seachem stability chai 100ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem stability chai 100ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.645
thị trường: 140.000 đ
giá bán : 116.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (17%)
giá tốt khi mua combo
116.000 đ
1
109.400 đ
2
108.200 đ
5
107.600 đ
10
107.000 đ
20
105.800 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com