v
danh mục
trang chủ / vật liệu lọc / hàng mới
(1.001.831) vật liệu lọc hỗn hợp 12 loại thùng 50 túi 500g (1 thùng)
- có túi lưới đựng
vật liệu lọc hỗn hợp 12 loại thùng 50 túi 500g (1 thùng)
- có túi lưới đựng
mã số 1.001.831
thị trường: 2.500.000 đ
giá bán : 1.587.500 đ
tiết kiệm: 912.500 đ (37%)
giá tốt khi mua combo
1.587.500 đ
1
1.532.500 đ
2
1.522.500 đ
5
1.517.500 đ
10
1.512.500 đ
20
1.502.500 đ
50
(1.001.825) vật liệu lọc hỗn hợp 12 loại túi 500g (1 túi)
- có túi lưới đựng
vật liệu lọc hỗn hợp 12 loại túi 500g (1 túi)
- có túi lưới đựng
mã số 1.001.825
thị trường: 50.000 đ
giá bán : 36.000 đ
tiết kiệm: 14.000 đ (28%)
giá tốt khi mua combo
36.000 đ
1
33.250 đ
2
32.750 đ
5
32.500 đ
10
32.250 đ
20
31.750 đ
50
(1.001.579) nham thạch trắng thổ nhĩ kỳ 1-2 bao 32 lít (1 bao)
- tên gọi khác: đá lông vũ, đá bọt, pumic
- cỡ: hạt 1-2cm
nham thạch trắng thổ nhĩ kỳ 1-2 bao 32 lít (1 bao)
- tên gọi khác: đá lông vũ, đá bọt, pumic - cỡ: hạt 1-2cm
mã số 1.001.579
thị trường: 255.000 đ
giá bán : 190.000 đ
tiết kiệm: 65.000 đ (25%)
giá tốt khi mua combo
190.000 đ
1
170.200 đ
2
166.600 đ
5
164.800 đ
10
163.000 đ
20
159.400 đ
50
(1.001.573) nham thạch trắng thổ nhĩ kỳ 1-2 túi 1 lít (1 túi)
- tên gọi khác: đá lông vũ, đá bọt, pumic
- cỡ: hạt 1-2cm
nham thạch trắng thổ nhĩ kỳ 1-2 túi 1 lít (1 túi)
- tên gọi khác: đá lông vũ, đá bọt, pumic - cỡ: hạt 1-2cm
mã số 1.001.573
thị trường: 20.000 đ
giá bán : 10.000 đ
tiết kiệm: 10.000 đ (50%)
giá tốt khi mua combo
10.000 đ
1
8.350 đ
2
8.050 đ
5
7.900 đ
10
7.750 đ
20
7.450 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com