v
danh mục
trang chủ / thương hiệu
*thương hiệu "bống vàng"

- từ ghép tên con gái của người sáng lập "bống" và kim loại đứng hàng số 1 "vàng"

*thương hiệu "alagod"

- là thương hiệu con của thương hiệu "bống vàng"

- từ ghép của chữ "ala" và chữ "god"

*định hướng

"bống vàng" & "alagod" là thương hiệu hướng đến "good price - giá tốt", "gold quality - chất lượng vàng", "god customer - khách hàng thượng đế"
alagod là thương hiệu con của bống vàng