v
trang chủ / thương hiệu
*thương hiệu "bống vàng"

- từ ghép tên con gái của người sáng lập "bống" và kim loại đứng hàng số 1 "vàng"

*thương hiệu "alagod"

- từ ghép của chữ "ala" trong từ "aladdin" và chữ "god" trong từ "good" hoặc "gold" hoặc "god"

*định hướng

"bống vàng" & "alagod" là thương hiệu hướng đến "giá tốt-good price", "chất lượng vàng-gold quality", "khách hàng thượng đế-god customer"
bongvang.com | alagod.com