v
trang chủ / logo
logo "bống vàng" và "alagod" có mối quan hệ mật thiết trong thiết kế cùng với các triết lý: sống động, đơn giản, đặc trưng, thời đại

* có cùng: hình bao ngoài, kiểu chữ, màu chữ

* việc kết hợp giữa hình vuông (tượng trưng cho đất) và hình tròn (tượng trưng cho trời) để tạo ra một hình "siêu elip" (tượng trưng cho giao hòa đất trời), đồng thời khắc phục cảm giác " sắc nhọn" của hình vuông và "trơn trượt" của hình tròn. hình siêu elip được tạo ra không đơn giản là hình vuông bo cạnh, mà được tạo ra bởi công thức |x|^n + |y|^n = 1 với n=3 (là giá trị cho hình đẹp nhất)

* phông chữ arial, không viết hoa, không đậm, không nghiêng với màu chữ trắng, chữ đen

* dùng màu nền web làm màu nền logo

* tên miền tạo thành một bộ phận của logo
bongvang.com | alagod.com