v
trang chủ / bảo hành
*địa điểm: tại cửa hàng khách mua

*thời gian: trong giờ làm việc

*thời hạn: 15 ngày tính từ ngày ghi trên tem bảo hành

*điều kiện

- đủ phụ kiện

- chưa bị nứt, vỡ, cháy

- vỏ hộp không bị rách, nát

- người dùng chưa can thiệp

- do lỗi nhà sản xuất

*lưu ý

- lỗi bộ phận nào bảo hành bộ phận đó

- chi phí vận chuyển khách chịu
bongvang.com | alagod.com