v
trang chủ / hoàn xu
*lợi ích

hoàn xu đơn hàng của khách lẻ hạng thường 1%, hạng đồng 2%, hạng bạc 3%, hạng vàng 4%

*ưu điểm

- tự động hoàn xu cho thành viên

- thành viên chủ động sử dụng xu

*điều kiện

- thành viên là khách lẻ

- đặt hàng trên web (nhận tại shop hoặc nhận tại nhà)

- sản phẩm không thuộc khung giờ vàng

- đơn hàng không sử dụng voucher

- xu sử dụng cho đơn hàng tiếp theo
bongvang.com | alagod.com