v
trang chủ / sản phẩm oder
- sản phẩm oder có ghi dòng chữ "sản phẩm oder 1-10 ngày"

- sản phẩm oder có sẵn tại kho của cửa hàng hoặc không có sẵn tại kho của cửa hàng

- khách mua trực tiếp sản phẩm oder nên liên hệ với cửa hàng trước khi tới

- khách mua online sản phẩm oder nhân viên liên hệ báo về tình trạng đơn hàng và thời điểm giao hàng
bongvang.com | alagod.com