v
trang chủ / tài khoản
* thương hiệu "bống vàng" có web www.bongvang.com và thương hiệu "alagod" có web www.alagod.com thuộc cùng hệ sinh thái của tập đoàn bống vàng. nên tài khoản dùng chung cho 2 web

** theo đó đăng ký tài khoản trên 1 trong 2 web www.bongvang.com hoặc web www.alagod.com sẽ sử dụng trên web còn lại được
bongvang.com | alagod.com