v
trang chủ / đặt hàng trên web
*bước 1: click vào biểu tượng "người" trên web để đăng ký thành viên

*bước 2: đăng nhập

*bước 3: tìm kiếm sản phẩm cần mua, chọn "thêm vào giỏ hàng"

*bước 4: click vào biểu tượng "xe đẩy" trên web để đặt hàng

*bước 5: click vào biểu tượng "người" trên web để "xem đơn"

*bước 6: nhân viên liên hệ chốt đơn

*bước 7: lấy hàng và ship (nếu có)

*bước 8: thanh toán và nhận hàng
bongvang.com | alagod.com