v
danh mục
trang chủ / giá bán
*giá bán công khai, không mặc cả giá

*tự định giá bán

*nguồn giá thị trường là sàn thương mại điện tử, website các thương hiệu lớn

*giá bán tốt hơn giá thị trường

alagod là thương hiệu con của bống vàng