v
danh mục
trang chủ / vi sinh, thuốc / vi sinh
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm vi sinh stability
nhóm multibio
nhóm extrabio
nhóm vi sinh pristine
nhóm vi sinh psb
nhóm vi sinh mrbio gốc
nhóm vi sinh a+
nhóm biozym n1
nhóm biozym nitrifying bacteria
nhóm vi sinh bb303
nhóm vi sinh khác
(1.001.705) seachem pristine chai 500ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem pristine chai 500ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.705
thị trường: 500.000 đ
giá bán : 428.000 đ
tiết kiệm: 72.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
428.000 đ
1
406.000 đ
2
402.000 đ
5
400.000 đ
10
398.000 đ
20
394.000 đ
50
(1.001.693) seachem pristine chai 250ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem pristine chai 250ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.693
thị trường: 315.000 đ
giá bán : 246.000 đ
tiết kiệm: 69.000 đ (22%)
giá tốt khi mua combo
246.000 đ
1
235.000 đ
2
233.000 đ
5
232.000 đ
10
231.000 đ
20
229.000 đ
50
(1.001.681) seachem pristine chai 100ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem pristine chai 100ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.681
thị trường: 150.000 đ
giá bán : 126.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (16%)
giá tốt khi mua combo
126.000 đ
1
119.400 đ
2
118.200 đ
5
117.600 đ
10
117.000 đ
20
115.800 đ
50
(1.001.669) seachem stability chai 500ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem stability chai 500ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.669
thị trường: 450.000 đ
giá bán : 398.000 đ
tiết kiệm: 52.000 đ (12%)
giá tốt khi mua combo
398.000 đ
1
376.000 đ
2
372.000 đ
5
370.000 đ
10
368.000 đ
20
364.000 đ
50
(1.001.657) seachem stability chai 250ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem stability chai 250ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.657
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 226.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
226.000 đ
1
215.000 đ
2
213.000 đ
5
212.000 đ
10
211.000 đ
20
209.000 đ
50
(1.001.645) seachem stability chai 100ml (1 chai)
- vi sinh
- công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
seachem stability chai 100ml (1 chai)
- vi sinh - công dụng: cung cấp vi sinh cho bể nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.645
thị trường: 140.000 đ
giá bán : 116.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (17%)
giá tốt khi mua combo
116.000 đ
1
109.400 đ
2
108.200 đ
5
107.600 đ
10
107.000 đ
20
105.800 đ
50
(1.000.739) biozym nitrifying bacteria bl101 thùng 36 chai 350ml (1 thùng)
- vi sinh nước
biozym nitrifying bacteria bl101 thùng 36 chai 350ml (1 thùng)
- vi sinh nước
mã số 1.000.739
thị trường: 9.000.000 đ
giá bán : 5.148.000 đ
tiết kiệm: 3.852.000 đ (43%)
giá tốt khi mua combo
5.148.000 đ
1
5.054.500 đ
2
5.037.500 đ
5
5.029.000 đ
10
5.020.500 đ
20
5.003.500 đ
50
(1.000.733) biozym nitrifying bacteria bl101 chai 350ml (1 chai)
- vi sinh nước
biozym nitrifying bacteria bl101 chai 350ml (1 chai)
- vi sinh nước
mã số 1.000.733
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 159.000 đ
tiết kiệm: 91.000 đ (36%)
giá tốt khi mua combo
159.000 đ
1
148.000 đ
2
146.000 đ
5
145.000 đ
10
144.000 đ
20
142.000 đ
50
(1.000.727) biozym nitrifying bacteria activator for aquarium bb303 hộp 5 ống 2ml (1 hộp)
- vi sinh nước
- sử dụng cho nước ngọt, nước mặn
biozym nitrifying bacteria activator for aquarium bb303 hộp 5 ống 2ml (1 hộp)
- vi sinh nước - sử dụng cho nước ngọt, nước mặn
mã số 1.000.727
thị trường: 150.000 đ
giá bán : 108.750 đ
tiết kiệm: 41.250 đ (28%)
giá tốt khi mua combo
108.750 đ
1
103.250 đ
2
102.250 đ
5
101.750 đ
10
101.250 đ
20
100.250 đ
50
(1.000.721) biozym nitrifying bacteria activator for aquarium bb303 ống 2ml (1 ống)
- vi sinh nước
- sử dụng cho nước ngọt, nước mặn
biozym nitrifying bacteria activator for aquarium bb303 ống 2ml (1 ống)
- vi sinh nước - sử dụng cho nước ngọt, nước mặn
mã số 1.000.721
thị trường: 30.000 đ
giá bán : 25.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (17%)
giá tốt khi mua combo
25.000 đ
1
22.250 đ
2
21.750 đ
5
21.500 đ
10
21.250 đ
20
20.750 đ
50
(1.000.715) extrabio thùng 12 chai 1000ml (1 thùng)
- vi sinh nước
extrabio thùng 12 chai 1000ml (1 thùng)
- vi sinh nước
mã số 1.000.715
thị trường: 3.480.000 đ
giá bán : 2.472.000 đ
tiết kiệm: 1.008.000 đ (29%)
giá tốt khi mua combo
2.472.000 đ
1
2.433.500 đ
2
2.426.500 đ
5
2.423.000 đ
10
2.419.500 đ
20
2.412.500 đ
50
(1.000.709) extrabio chai 1000ml (1 chai)
- vi sinh nước
extrabio chai 1000ml (1 chai)
- vi sinh nước
mã số 1.000.709
thị trường: 290.000 đ
giá bán : 220.000 đ
tiết kiệm: 70.000 đ (24%)
giá tốt khi mua combo
220.000 đ
1
209.000 đ
2
207.000 đ
5
206.000 đ
10
205.000 đ
20
203.000 đ
50
1
2
3
bongvang.com | alagod.com