v
danh mục
trang chủ / vi sinh, thuốc / khử độc nước, làm trong nước
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm stress coat
nhóm prime
nhóm biozym water quality purifier
nhóm clear water
nhóm zero shock
nhóm bio-knock 1
nhóm biozym safe water
(1.001.813) api stress coat chai 473ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
api stress coat chai 473ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
mã số 1.001.813
thị trường: 380.000 đ
giá bán : 297.000 đ
tiết kiệm: 83.000 đ (22%)
kết thúc sau:
305.000 đ
1
294.000 đ
2
292.000 đ
5
291.000 đ
10
290.000 đ
20
288.000 đ
50
(1.001.801) api stress coat chai 237ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
api stress coat chai 237ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
mã số 1.001.801
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 198.600 đ
tiết kiệm: 51.400 đ (21%)
kết thúc sau:
205.000 đ
1
196.200 đ
2
194.600 đ
5
193.800 đ
10
193.000 đ
20
191.400 đ
50
(1.001.789) api stress coat chai 118ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
api stress coat chai 118ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước, dưỡng cá cảnh, chữa bệnh cho cá cảnh
mã số 1.001.789
thị trường: 160.000 đ
giá bán : 131.000 đ
tiết kiệm: 29.000 đ (18%)
kết thúc sau:
135.000 đ
1
129.500 đ
2
128.500 đ
5
128.000 đ
10
127.500 đ
20
126.500 đ
50
(1.001.741) seachem prime chai 500ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước
- sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
seachem prime chai 500ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước - sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.741
thị trường: 450.000 đ
giá bán : 382.000 đ
tiết kiệm: 68.000 đ (15%)
kết thúc sau:
398.000 đ
1
376.000 đ
2
372.000 đ
5
370.000 đ
10
368.000 đ
20
364.000 đ
50
(1.001.729) seachem prime chai 250ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước
- sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
seachem prime chai 250ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước - sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.729
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 218.000 đ
tiết kiệm: 32.000 đ (13%)
kết thúc sau:
226.000 đ
1
215.000 đ
2
213.000 đ
5
212.000 đ
10
211.000 đ
20
209.000 đ
50
(1.001.717) seachem prime chai 100ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước
- sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
seachem prime chai 100ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước - sử dụng cho nước ngọt và nước mặn
mã số 1.001.717
thị trường: 140.000 đ
giá bán : 111.200 đ
tiết kiệm: 28.800 đ (21%)
kết thúc sau:
116.000 đ
1
109.400 đ
2
108.200 đ
5
107.600 đ
10
107.000 đ
20
105.800 đ
50
(1.000.775) biozym safe water bw101 thùng 36 chai 350ml (1 thùng)
- thuốc khử độc nước
biozym safe water bw101 thùng 36 chai 350ml (1 thùng)
- thuốc khử độc nước
mã số 1.000.775
thị trường: 5.400.000 đ
giá bán : 3.141.000 đ
tiết kiệm: 2.259.000 đ (42%)
kết thúc sau:
3.185.000 đ
1
3.124.500 đ
2
3.113.500 đ
5
3.108.000 đ
10
3.102.500 đ
20
3.091.500 đ
50
(1.000.769) biozym safe water bw101 chai 350ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước
biozym safe water bw101 chai 350ml (1 chai)
- thuốc khử độc nước
mã số 1.000.769
thị trường: 150.000 đ
giá bán : 93.200 đ
tiết kiệm: 56.800 đ (38%)
kết thúc sau:
98.000 đ
1
91.400 đ
2
90.200 đ
5
89.600 đ
10
89.000 đ
20
87.800 đ
50
(1.000.763) biozym water quality purifier bb1101 thùng 36 chai 350ml (1 thùng)
- thuốc làm trong nước
biozym water quality purifier bb1101 thùng 36 chai 350ml (1 thùng)
- thuốc làm trong nước
mã số 1.000.763
thị trường: 5.400.000 đ
giá bán : 3.141.000 đ
tiết kiệm: 2.259.000 đ (42%)
kết thúc sau:
3.185.000 đ
1
3.124.500 đ
2
3.113.500 đ
5
3.108.000 đ
10
3.102.500 đ
20
3.091.500 đ
50
(1.000.757) biozym water quality purifier bb1101 chai 350ml (1 chai)
- thuốc làm trong nước
biozym water quality purifier bb1101 chai 350ml (1 chai)
- thuốc làm trong nước
mã số 1.000.757
thị trường: 150.000 đ
giá bán : 93.200 đ
tiết kiệm: 56.800 đ (38%)
kết thúc sau:
98.000 đ
1
91.400 đ
2
90.200 đ
5
89.600 đ
10
89.000 đ
20
87.800 đ
50
(1.000.667) zero shock thùng 30 chai 250ml (1 thùng)
- thuốc chống sốc, giảm stress, phục hồi nhanh cho cá cảnh, tép cảnh
zero shock thùng 30 chai 250ml (1 thùng)
- thuốc chống sốc, giảm stress, phục hồi nhanh cho cá cảnh, tép cảnh
mã số 1.000.667
thị trường: 3.240.000 đ
giá bán : 2.344.000 đ
tiết kiệm: 896.000 đ (28%)
kết thúc sau:
2.364.000 đ
1
2.336.500 đ
2
2.331.500 đ
5
2.329.000 đ
10
2.326.500 đ
20
2.321.500 đ
50
(1.000.661) zero shock chai 250ml (1 chai)
- thuốc chống sốc, giảm stress, phục hồi nhanh cho cá cảnh, tép cảnh
zero shock chai 250ml (1 chai)
- thuốc chống sốc, giảm stress, phục hồi nhanh cho cá cảnh, tép cảnh
mã số 1.000.661
thị trường: 108.000 đ
giá bán : 81.800 đ
tiết kiệm: 26.200 đ (24%)
kết thúc sau:
85.000 đ
1
80.600 đ
2
79.800 đ
5
79.400 đ
10
79.000 đ
20
78.200 đ
50
1
2
3
bongvang.com | alagod.com