v
danh mục
trang chủ / lọc và phụ kiện / lọc treo
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm lưu lượng 300l/h
nhóm lưu lượng 500l/h
(1.000.307) sunsun hbl-803 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc treo
- bể: 50-60cm
- 220v, 6w, 500l/h
- lọc váng: không
- điều chỉnh: có
- cỡ: 190×65×288mm
sunsun hbl-803 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc treo - bể: 50-60cm - 220v, 6w, 500l/h - lọc váng: không - điều chỉnh: có - cỡ: 190×65×288mm
mã số 1.000.307
thị trường: 1.800.000 đ
giá bán : 1.530.000 đ
tiết kiệm: 270.000 đ (15%)
giá tốt khi mua combo
1.530.000 đ
1
1.489.300 đ
2
1.481.900 đ
5
1.478.200 đ
10
1.474.500 đ
20
1.467.100 đ
50
(1.000.301) sunsun hbl-803 (1 cái)
- lọc treo
- bể: 50-60cm
- 220v, 6w, 500l/h
- lọc váng: không
- điều chỉnh: có
- cỡ: 190×65×288mm
sunsun hbl-803 (1 cái)
- lọc treo - bể: 50-60cm - 220v, 6w, 500l/h - lọc váng: không - điều chỉnh: có - cỡ: 190×65×288mm
mã số 1.000.301
thị trường: 300.000 đ
giá bán : 275.000 đ
tiết kiệm: 25.000 đ (8%)
giá tốt khi mua combo
275.000 đ
1
258.500 đ
2
255.500 đ
5
254.000 đ
10
252.500 đ
20
249.500 đ
50
(1.000.295) sunsun hbl-802 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc treo
- bể: 40-50cm
- 220v, 6w, 500l/h
- lọc váng: không
- điều chỉnh: có
- cỡ: 160×60×245mm
sunsun hbl-802 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc treo - bể: 40-50cm - 220v, 6w, 500l/h - lọc váng: không - điều chỉnh: có - cỡ: 160×60×245mm
mã số 1.000.295
thị trường: 1.680.000 đ
giá bán : 1.338.000 đ
tiết kiệm: 342.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
1.338.000 đ
1
1.300.600 đ
2
1.293.800 đ
5
1.290.400 đ
10
1.287.000 đ
20
1.280.200 đ
50
(1.000.289) sunsun hbl-802 (1 cái)
- lọc treo
- bể: 40-50cm
- 220v, 6w, 500l/h
- lọc váng: không
- điều chỉnh: có
- cỡ: 160×60×245mm
sunsun hbl-802 (1 cái)
- lọc treo - bể: 40-50cm - 220v, 6w, 500l/h - lọc váng: không - điều chỉnh: có - cỡ: 160×60×245mm
mã số 1.000.289
thị trường: 280.000 đ
giá bán : 245.000 đ
tiết kiệm: 35.000 đ (13%)
giá tốt khi mua combo
245.000 đ
1
226.850 đ
2
223.550 đ
5
221.900 đ
10
220.250 đ
20
216.950 đ
50
(1.000.283) sunsun hbl-801 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc treo
- bể: 30-40cm
- 220v, 6w, 500l/h
- lọc váng: không
- điều chỉnh: có
- cỡ: 135×60×245mm
sunsun hbl-801 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc treo - bể: 30-40cm - 220v, 6w, 500l/h - lọc váng: không - điều chỉnh: có - cỡ: 135×60×245mm
mã số 1.000.283
thị trường: 1.560.000 đ
giá bán : 1.230.000 đ
tiết kiệm: 330.000 đ (21%)
giá tốt khi mua combo
1.230.000 đ
1
1.208.000 đ
2
1.204.000 đ
5
1.202.000 đ
10
1.200.000 đ
20
1.196.000 đ
50
(1.000.277) sunsun hbl-801 (1 cái)
- lọc treo
- bể: 30-40cm
- 220v, 6w, 500l/h
- lọc váng: không
- điều chỉnh: có
- cỡ: 135×60×245mm
sunsun hbl-801 (1 cái)
- lọc treo - bể: 30-40cm - 220v, 6w, 500l/h - lọc váng: không - điều chỉnh: có - cỡ: 135×60×245mm
mã số 1.000.277
thị trường: 260.000 đ
giá bán : 225.000 đ
tiết kiệm: 35.000 đ (13%)
giá tốt khi mua combo
225.000 đ
1
211.800 đ
2
209.400 đ
5
208.200 đ
10
207.000 đ
20
204.600 đ
50
(1.000.223) xiaoli sunsun xbl-600 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc treo
- bể: ≤ 60cm
- 220v, 7w, 500l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: không
- cỡ: 195×100×300mm
xiaoli sunsun xbl-600 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc treo - bể: ≤ 60cm - 220v, 7w, 500l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: không - cỡ: 195×100×300mm
mã số 1.000.223
thị trường: 1.920.000 đ
giá bán : 1.533.000 đ
tiết kiệm: 387.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
1.533.000 đ
1
1.481.300 đ
2
1.471.900 đ
5
1.467.200 đ
10
1.462.500 đ
20
1.453.100 đ
50
(1.000.217) xiaoli sunsun xbl-600 (1 cái)
- lọc treo
- bể: ≤ 60cm
- 220v, 7w, 500l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: không
- cỡ: 195×100×300mm
xiaoli sunsun xbl-600 (1 cái)
- lọc treo - bể: ≤ 60cm - 220v, 7w, 500l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: không - cỡ: 195×100×300mm
mã số 1.000.217
thị trường: 320.000 đ
giá bán : 275.000 đ
tiết kiệm: 45.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
275.000 đ
1
258.500 đ
2
255.500 đ
5
254.000 đ
10
252.500 đ
20
249.500 đ
50
(1.000.211) xiaoli sunsun xbl-500 thùng 9 cái (1 thùng)
- lọc treo
- bể: ≤ 50cm
- 220v, 7w, 500l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: không
- cỡ: 165×95×260mm
xiaoli sunsun xbl-500 thùng 9 cái (1 thùng)
- lọc treo - bể: ≤ 50cm - 220v, 7w, 500l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: không - cỡ: 165×95×260mm
mã số 1.000.211
thị trường: 2.610.000 đ
giá bán : 2.144.000 đ
tiết kiệm: 466.000 đ (18%)
giá tốt khi mua combo
2.144.000 đ
1
2.100.000 đ
2
2.092.000 đ
5
2.088.000 đ
10
2.084.000 đ
20
2.076.000 đ
50
(1.000.205) xiaoli sunsun xbl-500 (1 cái)
- lọc treo
- bể: ≤ 50cm
- 220v, 7w, 500l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: không
- cỡ: 165×95×260mm
xiaoli sunsun xbl-500 (1 cái)
- lọc treo - bể: ≤ 50cm - 220v, 7w, 500l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: không - cỡ: 165×95×260mm
mã số 1.000.205
thị trường: 290.000 đ
giá bán : 255.000 đ
tiết kiệm: 35.000 đ (12%)
giá tốt khi mua combo
255.000 đ
1
241.800 đ
2
239.400 đ
5
238.200 đ
10
237.000 đ
20
234.600 đ
50
(1.000.199) xiaoli sunsun xbl-400 thùng 18 cái (1 thùng)
- lọc treo
- bể: ≤ 40cm
- 220v, 5w, 300l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: không
- cỡ: 140×87×220mm
xiaoli sunsun xbl-400 thùng 18 cái (1 thùng)
- lọc treo - bể: ≤ 40cm - 220v, 5w, 300l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: không - cỡ: 140×87×220mm
mã số 1.000.199
thị trường: 4.500.000 đ
giá bán : 3.600.000 đ
tiết kiệm: 900.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
3.600.000 đ
1
3.534.000 đ
2
3.522.000 đ
5
3.516.000 đ
10
3.510.000 đ
20
3.498.000 đ
50
(1.000.193) xiaoli sunsun xbl-400 (1 cái)
- lọc treo
- bể: ≤ 40cm
- 220v, 5w, 300l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: không
- cỡ: 140×87×220mm
xiaoli sunsun xbl-400 (1 cái)
- lọc treo - bể: ≤ 40cm - 220v, 5w, 300l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: không - cỡ: 140×87×220mm
mã số 1.000.193
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 215.000 đ
tiết kiệm: 35.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
215.000 đ
1
204.000 đ
2
202.000 đ
5
201.000 đ
10
200.000 đ
20
198.000 đ
50
1
2
bongvang.com | alagod.com