v
danh mục
trang chủ / lọc và phụ kiện / phụ kiện lọc
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm tai khóa lọc
nhóm gioăng (zoăng)
nhóm trục, cánh quạt
nhóm phụ kiện lọc khác
nhóm bơm
nhóm bịt tép
nhóm in out
nhóm dây lọc, bơm
nhóm chia dây, nối dây, chuyển dây
(1.001.081) phú thịnh ø20×3.4 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 20mm × dầy 3.4mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø20×3.4 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 20mm × dầy 3.4mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.081
thị trường: 1.275.000 đ
giá bán : 930.000 đ
tiết kiệm: 345.000 đ (27%)
giá tốt khi mua combo
930.000 đ
1
908.000 đ
2
904.000 đ
5
902.000 đ
10
900.000 đ
20
896.000 đ
50
(1.001.075) phú thịnh ø20×3.4 (1 mét)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 20mm × dầy 3.4mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø20×3.4 (1 mét)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 20mm × dầy 3.4mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.075
thị trường: 25.500 đ
giá bán : 22.000 đ
tiết kiệm: 3.500 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
22.000 đ
1
19.800 đ
2
19.400 đ
5
19.200 đ
10
19.000 đ
20
18.600 đ
50
(1.001.069) phú thịnh ø18×3.4 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 18mm × dầy 3.4mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø18×3.4 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 18mm × dầy 3.4mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.069
thị trường: 1.175.000 đ
giá bán : 880.000 đ
tiết kiệm: 295.000 đ (25%)
giá tốt khi mua combo
880.000 đ
1
858.000 đ
2
854.000 đ
5
852.000 đ
10
850.000 đ
20
846.000 đ
50
(1.001.063) phú thịnh ø18×3.4 (1 mét)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 18mm × dầy 3.4mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø18×3.4 (1 mét)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 18mm × dầy 3.4mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.063
thị trường: 23.500 đ
giá bán : 21.000 đ
tiết kiệm: 2.500 đ (11%)
giá tốt khi mua combo
21.000 đ
1
18.800 đ
2
18.400 đ
5
18.200 đ
10
18.000 đ
20
17.600 đ
50
(1.001.057) phú thịnh ø16×3.0 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 16mm × dầy 3.0mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø16×3.0 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 16mm × dầy 3.0mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.057
thị trường: 925.000 đ
giá bán : 672.500 đ
tiết kiệm: 252.500 đ (27%)
giá tốt khi mua combo
672.500 đ
1
656.000 đ
2
653.000 đ
5
651.500 đ
10
650.000 đ
20
647.000 đ
50
(1.001.051) phú thịnh ø16×3.0 (1 mét)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 16mm × dầy 3.0mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø16×3.0 (1 mét)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 16mm × dầy 3.0mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.051
thị trường: 18.500 đ
giá bán : 16.000 đ
tiết kiệm: 2.500 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
16.000 đ
1
14.350 đ
2
14.050 đ
5
13.900 đ
10
13.750 đ
20
13.450 đ
50
(1.001.045) phú thịnh ø14×2.8 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 14mm × dầy 2.8mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø14×2.8 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 14mm × dầy 2.8mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.045
thị trường: 750.000 đ
giá bán : 572.500 đ
tiết kiệm: 177.500 đ (24%)
giá tốt khi mua combo
572.500 đ
1
556.000 đ
2
553.000 đ
5
551.500 đ
10
550.000 đ
20
547.000 đ
50
(1.001.039) phú thịnh ø14×2.8 (1 mét)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 14mm × dầy 2.8mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø14×2.8 (1 mét)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 14mm × dầy 2.8mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.039
thị trường: 15.000 đ
giá bán : 14.000 đ
tiết kiệm: 1.000 đ (7%)
giá tốt khi mua combo
14.000 đ
1
12.350 đ
2
12.050 đ
5
11.900 đ
10
11.750 đ
20
11.450 đ
50
(1.001.033) phú thịnh ø20×2.5 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 20mm × dầy 2.5mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø20×2.5 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 20mm × dầy 2.5mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.033
thị trường: 1.010.000 đ
giá bán : 730.000 đ
tiết kiệm: 280.000 đ (28%)
giá tốt khi mua combo
730.000 đ
1
708.000 đ
2
704.000 đ
5
702.000 đ
10
700.000 đ
20
696.000 đ
50
(1.001.027) phú thịnh ø20×2.5 (1 mét)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 20mm × dầy 2.5mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø20×2.5 (1 mét)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 20mm × dầy 2.5mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.027
thị trường: 20.200 đ
giá bán : 18.000 đ
tiết kiệm: 2.200 đ (11%)
giá tốt khi mua combo
18.000 đ
1
15.800 đ
2
15.400 đ
5
15.200 đ
10
15.000 đ
20
14.600 đ
50
(1.001.021) phú thịnh ø18×2.5 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 18mm × dầy 2.5mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø18×2.5 cuộn 50 mét (1 cuộn)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 18mm × dầy 2.5mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.021
thị trường: 860.000 đ
giá bán : 630.000 đ
tiết kiệm: 230.000 đ (27%)
giá tốt khi mua combo
630.000 đ
1
608.000 đ
2
604.000 đ
5
602.000 đ
10
600.000 đ
20
596.000 đ
50
(1.001.015) phú thịnh ø18×2.5 (1 mét)
- ống dẻo pvc
- cỡ: đường kính phi 18mm × dầy 2.5mm
- màu sắc: xanh lá
- chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
phú thịnh ø18×2.5 (1 mét)
- ống dẻo pvc - cỡ: đường kính phi 18mm × dầy 2.5mm - màu sắc: xanh lá - chất liệu: nhựa pvc mềm hóa dẻo
mã số 1.001.015
thị trường: 17.200 đ
giá bán : 16.000 đ
tiết kiệm: 1.200 đ (7%)
giá tốt khi mua combo
16.000 đ
1
13.800 đ
2
13.400 đ
5
13.200 đ
10
13.000 đ
20
12.600 đ
50
1
2
3
bongvang.com | alagod.com