v
danh mục
trang chủ / vật liệu lọc / tấm lọc đáy
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm tấm lọc đáy nhựa đen không lỗ cắm
nhóm tấm lọc đáy nhựa trắng không lỗ cắm
nhóm tấm lọc đáy nhựa trắng
nhóm tấm lọc đáy nhựa đen
(1.942) tấm lọc đáy nhựa đen không lỗ cắm (1 tấm)
- cỡ: 14.5×14.5×2.5cm
tấm lọc đáy nhựa đen không lỗ cắm (1 tấm)
- cỡ: 14.5×14.5×2.5cm
mã số 1.942
thị trường: 10.000 đ
giá bán : 8.500 đ
tiết kiệm: 1.500 đ (15%)
kết thúc sau:
9.000 đ
1
8.000 đ
2
7.500 đ
5
7.250 đ
10
7.000 đ
20
6.500 đ
50
(782) tấm lọc đáy nhựa đen (1 tấm)
- cỡ: 26.5×20×1.3cm
tấm lọc đáy nhựa đen (1 tấm)
- cỡ: 26.5×20×1.3cm
mã số 782
thị trường: 20.000 đ
giá bán : 16.400 đ
tiết kiệm: 3.600 đ (18%)
kết thúc sau:
18.000 đ
1
15.800 đ
2
15.400 đ
5
15.200 đ
10
15.000 đ
20
14.600 đ
50
(600) tấm lọc đáy nhựa trắng (1 tấm)
- cỡ: 26.5×20×1.3cm
tấm lọc đáy nhựa trắng (1 tấm)
- cỡ: 26.5×20×1.3cm
mã số 600
thị trường: 20.000 đ
giá bán : 16.400 đ
tiết kiệm: 3.600 đ (18%)
kết thúc sau:
18.000 đ
1
15.800 đ
2
15.400 đ
5
15.200 đ
10
15.000 đ
20
14.600 đ
50
(532) tấm lọc đáy nhựa trắng không lỗ cắm (1 tấm)
- cỡ: 14.5×14.5×2.5cm
tấm lọc đáy nhựa trắng không lỗ cắm (1 tấm)
- cỡ: 14.5×14.5×2.5cm
mã số 532
thị trường: 10.000 đ
giá bán : 8.500 đ
tiết kiệm: 1.500 đ (15%)
kết thúc sau:
9.000 đ
1
8.000 đ
2
7.500 đ
5
7.250 đ
10
7.000 đ
20
6.500 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com