v
danh mục
trang chủ / lọc và phụ kiện / lọc phụ
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm vỏ trong
nhóm vỏ đục
(1.000.463) sunsun hw-604 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc phụ vỏ đục
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
- cỡ: 230×195×365mm
sunsun hw-604 thùng 6 cái (1 thùng)
- lọc phụ vỏ đục - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm - cỡ: 230×195×365mm
mã số 1.000.463
thị trường: 2.100.000 đ
giá bán : 1.566.000 đ
tiết kiệm: 534.000 đ (25%)
giá tốt khi mua combo
1.566.000 đ
1
1.533.000 đ
2
1.527.000 đ
5
1.524.000 đ
10
1.521.000 đ
20
1.515.000 đ
50
(1.000.457) sunsun hw-604 (1 cái)
- lọc phụ vỏ đục
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
- cỡ: 230×195×365mm
sunsun hw-604 (1 cái)
- lọc phụ vỏ đục - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm - cỡ: 230×195×365mm
mã số 1.000.457
thị trường: 350.000 đ
giá bán : 285.000 đ
tiết kiệm: 65.000 đ (19%)
giá tốt khi mua combo
285.000 đ
1
265.200 đ
2
261.600 đ
5
259.800 đ
10
258.000 đ
20
254.400 đ
50
(1.000.451) sunsun hw-603 thùng 9 cái (1 thùng)
- lọc phụ vỏ đục
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
- cỡ: 190×165×330mm
sunsun hw-603 thùng 9 cái (1 thùng)
- lọc phụ vỏ đục - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm - cỡ: 190×165×330mm
mã số 1.000.451
thị trường: 2.430.000 đ
giá bán : 1.674.000 đ
tiết kiệm: 756.000 đ (31%)
giá tốt khi mua combo
1.674.000 đ
1
1.641.000 đ
2
1.635.000 đ
5
1.632.000 đ
10
1.629.000 đ
20
1.623.000 đ
50
(1.000.445) sunsun hw-603 (1 cái)
- lọc phụ vỏ đục
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
- cỡ: 190×165×330mm
sunsun hw-603 (1 cái)
- lọc phụ vỏ đục - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm - cỡ: 190×165×330mm
mã số 1.000.445
thị trường: 270.000 đ
giá bán : 200.000 đ
tiết kiệm: 70.000 đ (26%)
giá tốt khi mua combo
200.000 đ
1
189.000 đ
2
187.000 đ
5
186.000 đ
10
185.000 đ
20
183.000 đ
50
(1.000.439) sunsun hw-602 thùng 9 cái (1 thùng)
- lọc phụ vỏ đục
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
- cỡ: 160×128×290mm
sunsun hw-602 thùng 9 cái (1 thùng)
- lọc phụ vỏ đục - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm - cỡ: 160×128×290mm
mã số 1.000.439
thị trường: 1.800.000 đ
giá bán : 1.296.000 đ
tiết kiệm: 504.000 đ (28%)
giá tốt khi mua combo
1.296.000 đ
1
1.268.500 đ
2
1.263.500 đ
5
1.261.000 đ
10
1.258.500 đ
20
1.253.500 đ
50
(1.000.433) sunsun hw-602 (1 cái)
- lọc phụ vỏ đục
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
- cỡ: 160×128×290mm
sunsun hw-602 (1 cái)
- lọc phụ vỏ đục - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm - cỡ: 160×128×290mm
mã số 1.000.433
thị trường: 200.000 đ
giá bán : 155.000 đ
tiết kiệm: 45.000 đ (23%)
giá tốt khi mua combo
155.000 đ
1
146.200 đ
2
144.600 đ
5
143.800 đ
10
143.000 đ
20
141.400 đ
50
(1.960) ky-240b phi 16 (1 cái)
- lọc phụ vỏ trong
- cỡ: 170x260mm
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
ky-240b phi 16 (1 cái)
- lọc phụ vỏ trong - cỡ: 170x260mm - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm
mã số 1.960
thị trường: 330.000 đ
giá bán : 255.000 đ
tiết kiệm: 75.000 đ (23%)
giá tốt khi mua combo
255.000 đ
1
242.000 đ
2
241.500 đ
4
241.000 đ
6
240.500 đ
8
240.000 đ
10
(1.954) ky-240a phi 16 (1 cái)
- lọc phụ vỏ trong
- cỡ: 170x260mm
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
ky-240a phi 16 (1 cái)
- lọc phụ vỏ trong - cỡ: 170x260mm - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm
mã số 1.954
thị trường: 350.000 đ
giá bán : 275.000 đ
tiết kiệm: 75.000 đ (21%)
giá tốt khi mua combo
275.000 đ
1
263.000 đ
2
262.500 đ
4
262.000 đ
6
261.500 đ
8
261.000 đ
10
(1.948) ky-200a phi 16 (1 cái)
- lọc phụ vỏ trong
- cỡ: 170x220mm
- đầu vào phi: 16mm
- đầu ra phi: 16mm
ky-200a phi 16 (1 cái)
- lọc phụ vỏ trong - cỡ: 170x220mm - đầu vào phi: 16mm - đầu ra phi: 16mm
mã số 1.948
thị trường: 295.000 đ
giá bán : 240.000 đ
tiết kiệm: 55.000 đ (19%)
giá tốt khi mua combo
240.000 đ
1
231.000 đ
2
230.500 đ
4
230.000 đ
6
229.500 đ
8
229.000 đ
10
1
bongvang.com | alagod.com