v
danh mục
trang chủ / lọc và phụ kiện / lọc thác
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm lưu lượng 90l/h
nhóm lưu lượng 160l/h
nhóm lưu lượng 180l/h
nhóm lưu lượng 200l/h
nhóm lưu lượng 250l/h
nhóm lưu lượng 260l/h
nhóm lưu lượng 280l/h
nhóm lưu lượng 300l/h
nhóm lưu lượng 350l/h
nhóm lưu lượng 400l/h
nhóm lưu lượng 450l/h
nhóm lưu lượng 500l/h
nhóm lưu lượng 580l/h
nhóm lưu lượng 600l/h
nhóm lưu lượng 680l/h
nhóm lưu lượng 800l/h
(1.001.609) sobo wp-607h (1 cái)
- lọc thác
- 220v, 12w, 600l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
sobo wp-607h (1 cái)
- lọc thác - 220v, 12w, 600l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.001.609
thị trường: 125.000 đ
giá bán : 115.000 đ
tiết kiệm: 10.000 đ (8%)
giá tốt khi mua combo
115.000 đ
1
106.200 đ
2
104.600 đ
5
103.800 đ
10
103.000 đ
20
101.400 đ
50
(1.001.597) sobo wp-606h (1 cái)
- lọc thác
- 220v, 10w, 500l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
sobo wp-606h (1 cái)
- lọc thác - 220v, 10w, 500l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.001.597
thị trường: 100.000 đ
giá bán : 80.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
80.000 đ
1
73.400 đ
2
72.200 đ
5
71.600 đ
10
71.000 đ
20
69.800 đ
50
(1.001.585) sobo wp-303h (1 cái)
- lọc thác
- 220v, 5w, 280l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
sobo wp-303h (1 cái)
- lọc thác - 220v, 5w, 280l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.001.585
thị trường: 80.000 đ
giá bán : 65.000 đ
tiết kiệm: 15.000 đ (19%)
giá tốt khi mua combo
65.000 đ
1
58.400 đ
2
57.200 đ
5
56.600 đ
10
56.000 đ
20
54.800 đ
50
(1.000.115) rs electrical rs-7000 thùng 18 cái (1 thùng)
- lọc thác
- 220v, 4.5w, 600l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
rs electrical rs-7000 thùng 18 cái (1 thùng)
- lọc thác - 220v, 4.5w, 600l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.000.115

giá bán : 0 đ

giá tốt khi mua combo
0 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(1.000.109) rs electrical rs-7000 (1 cái)
- lọc thác
- 220v, 4.5w, 600l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
rs electrical rs-7000 (1 cái)
- lọc thác - 220v, 4.5w, 600l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.000.109
thị trường: 160.000 đ
giá bán : 115.000 đ
tiết kiệm: 45.000 đ (28%)
giá tốt khi mua combo
115.000 đ
1
106.750 đ
2
105.250 đ
5
104.500 đ
10
103.750 đ
20
102.250 đ
50
(1.000.103) rs electrical rs-6000 thùng 24 cái (1 thùng)
- lọc thác
- 220v, 3w, 350l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
rs electrical rs-6000 thùng 24 cái (1 thùng)
- lọc thác - 220v, 3w, 350l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.000.103

giá bán : 0 đ

giá tốt khi mua combo
0 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(1.000.097) rs electrical rs-6000 (1 cái)
- lọc thác
- 220v, 3w, 350l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
rs electrical rs-6000 (1 cái)
- lọc thác - 220v, 3w, 350l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.000.097
thị trường: 130.000 đ
giá bán : 100.000 đ
tiết kiệm: 30.000 đ (23%)
giá tốt khi mua combo
100.000 đ
1
92.850 đ
2
91.550 đ
5
90.900 đ
10
90.250 đ
20
88.950 đ
50
(1.000.091) rs electrical rs-5000 thùng 27 cái (1 thùng)
- lọc thác
- 220v, 2w, 280l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
rs electrical rs-5000 thùng 27 cái (1 thùng)
- lọc thác - 220v, 2w, 280l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.000.091
thị trường: 3.105.000 đ
giá bán : 2.160.000 đ
tiết kiệm: 945.000 đ (30%)
giá tốt khi mua combo
2.160.000 đ
1
2.105.000 đ
2
2.095.000 đ
5
2.090.000 đ
10
2.085.000 đ
20
2.075.000 đ
50
(1.000.085) rs electrical rs-5000 (1 cái)
- lọc thác
- 220v, 2w, 280l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
rs electrical rs-5000 (1 cái)
- lọc thác - 220v, 2w, 280l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có
mã số 1.000.085
thị trường: 115.000 đ
giá bán : 90.000 đ
tiết kiệm: 25.000 đ (22%)
giá tốt khi mua combo
90.000 đ
1
82.850 đ
2
81.550 đ
5
80.900 đ
10
80.250 đ
20
78.950 đ
50
(2.617) xiaoli sunsun xba-500 (1 cái)
- lọc thác
- bể: ≤ 60cm
- lọc váng: có
- 220v, 5w, 500l/h
- cỡ: 210x125x360mm
xiaoli sunsun xba-500 (1 cái)
- lọc thác - bể: ≤ 60cm - lọc váng: có - 220v, 5w, 500l/h - cỡ: 210x125x360mm
mã số 2.617
thị trường: 180.000 đ
giá bán : 145.000 đ
tiết kiệm: 35.000 đ (19%)
giá tốt khi mua combo
145.000 đ
1
136.000 đ
2
134.000 đ
5
133.000 đ
10
132.000 đ
20
130.000 đ
50
(2.611) xiaoli sunsun xba-300 (1 cái)
- lọc thác
- bể: ≤ 40cm
- lọc váng: có
- 220v, 2.5w, 300l/h
- cỡ: 145x120x335mm
xiaoli sunsun xba-300 (1 cái)
- lọc thác - bể: ≤ 40cm - lọc váng: có - 220v, 2.5w, 300l/h - cỡ: 145x120x335mm
mã số 2.611
thị trường: 135.000 đ
giá bán : 115.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (15%)
giá tốt khi mua combo
115.000 đ
1
108.400 đ
2
107.200 đ
5
106.600 đ
10
106.000 đ
20
104.800 đ
50
(1.338) jeneca xp-05 (1 cái)
- lọc thác
- 220v, 3w, 180l/h
- lọc váng: có
- điều chỉnh: có
- cỡ: 145×142×290mm
jeneca xp-05 (1 cái)
- lọc thác - 220v, 3w, 180l/h - lọc váng: có - điều chỉnh: có - cỡ: 145×142×290mm
mã số 1.338
thị trường: 130.000 đ
giá bán : 90.000 đ
tiết kiệm: 40.000 đ (31%)
kết thúc sau:
104.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
1
2
bongvang.com | alagod.com