v
danh mục
trang chủ / bơm và phụ kiện / bơm lọc ngoài
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm lưu lượng 400l/h
nhóm lưu lượng 800l/h
(1.045) bơm lọc ngoài 604b (1 cái)
- 220v, 14w, 800l/h, 1.5m
- đầu ra phi: 16mm
bơm lọc ngoài 604b (1 cái)
- 220v, 14w, 800l/h, 1.5m - đầu ra phi: 16mm
mã số 1.045
thị trường: 175.000 đ
giá bán : 129.000 đ
tiết kiệm: 46.000 đ (26%)
kết thúc sau:
137.000 đ
1
126.000 đ
2
124.000 đ
5
123.000 đ
10
122.000 đ
20
120.000 đ
50
(204) bơm lọc ngoài 602b, lọc ngoài 603b (1 cái)
- 220-240v 50hz, 6w, 400l/h, 0.85m
- đầu ra phi: 12mm
bơm lọc ngoài 602b, lọc ngoài 603b (1 cái)
- 220-240v 50hz, 6w, 400l/h, 0.85m - đầu ra phi: 12mm
mã số 204
thị trường: 115.000 đ
giá bán : 72.000 đ
tiết kiệm: 43.000 đ (37%)
kết thúc sau:
76.000 đ
1
70.500 đ
2
69.500 đ
5
69.000 đ
10
68.500 đ
20
67.500 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com