v
danh mục
trang chủ / đèn và phụ kiện / đèn máng gác hoặc máng treo
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm hãng week aqua
nhóm bể 60-90cm
nhóm bể 90-120cm
nhóm bể 120-150cm
(2.871) week aqua l-1200 pro (1 cái)
- đèn máng gác hoặc giá treo có chỉnh app
- bể: 120-150cm
- ánh sáng: rgb + uv
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 72w
- cỡ: 1160×160×20mm
week aqua l-1200 pro (1 cái)
- đèn máng gác hoặc giá treo có chỉnh app - bể: 120-150cm - ánh sáng: rgb + uv - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 72w - cỡ: 1160×160×20mm
mã số 2.871

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.870) week aqua l-900 pro (1 cái)
- đèn máng gác hoặc giá treo có chỉnh app
- bể: 90-120cm
- ánh sáng: rgb + uv
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 56w
- cỡ: 860×160×20mm
week aqua l-900 pro (1 cái)
- đèn máng gác hoặc giá treo có chỉnh app - bể: 90-120cm - ánh sáng: rgb + uv - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 56w - cỡ: 860×160×20mm
mã số 2.870

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.869) week aqua l-600 pro (1 cái)
- đèn máng gác hoặc giá treo có chỉnh app
- bể: 60-90cm
- ánh sáng: rgb + uv
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 32w
- cỡ: 560×160×20mm
week aqua l-600 pro (1 cái)
- đèn máng gác hoặc giá treo có chỉnh app - bể: 60-90cm - ánh sáng: rgb + uv - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 32w - cỡ: 560×160×20mm
mã số 2.869

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.852) week aqua p-1200 pro (1 cái)
week aqua p-1200 pro (1 cái)
mã số 2.852

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.851) week aqua p-900 pro (1 cái)
week aqua p-900 pro (1 cái)
mã số 2.851

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.850) week aqua p-600 pro (1 cái)
- đèn máng gác hoặc máng treo có chỉnh app
- bể: 60-90cm
- ánh sáng: rgb + uv
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 90w
week aqua p-600 pro (1 cái)
- đèn máng gác hoặc máng treo có chỉnh app - bể: 60-90cm - ánh sáng: rgb + uv - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 90w
mã số 2.850

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
1
bongvang.com | alagod.com