v
danh mục
trang chủ / đèn và phụ kiện / đèn chìm hoặc nổi
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm thương hiệu coco
(2.846) coco red w10-173 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước
- bể: 180cm
- 220v, 48w
- cỡ: dài 173cm
coco red w10-173 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước - bể: 180cm - 220v, 48w - cỡ: dài 173cm
mã số 2.846

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.845) coco red w10-143 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước
- bể: 150cm
- 220v, 38w
- cỡ: dài 143cm
coco red w10-143 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước - bể: 150cm - 220v, 38w - cỡ: dài 143cm
mã số 2.845

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.844) coco red w10-113 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước
- bể: 120cm
- 220v, 28w
- cỡ: dài 113cm
coco red w10-113 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước - bể: 120cm - 220v, 28w - cỡ: dài 113cm
mã số 2.844

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.843) coco red w10-93 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước
- bể: 95cm
- 220v, 24w
- cỡ: dài 93cm
coco red w10-93 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước - bể: 95cm - 220v, 24w - cỡ: dài 93cm
mã số 2.843

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.842) coco red w10-73 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước
- bể: 75cm
- 220v, 19w
- cỡ: dài 73cm
coco red w10-73 (1 cái)
- đèn chìm hoặc nổi đỏ cá không đỏ nước - bể: 75cm - 220v, 19w - cỡ: dài 73cm
mã số 2.842

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(1.351) fortdi (21w/180cm)
- đèn chìm hoặc nổi
- bể (hồ) thích hợp: 190cm
- ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước
- 220-240v 50hz, 21w
- cỡ: phi 3.5 x dài 180cm
- số hàng bóng: 2
fortdi (21w/180cm)
- đèn chìm hoặc nổi - bể (hồ) thích hợp: 190cm - ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước - 220-240v 50hz, 21w - cỡ: phi 3.5 x dài 180cm - số hàng bóng: 2
mã số 1.351
thị trường: 600.000 đ
giá bán : 540.000 đ
tiết kiệm: 60.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.350) fortdi (18w/145cm)
- đèn chìm hoặc nổi
- bể (hồ) thích hợp: 150cm
- ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước
- 220-240v 50hz, 18w
- cỡ: phi 3.5 x dài 145cm
- số hàng bóng: 2
fortdi (18w/145cm)
- đèn chìm hoặc nổi - bể (hồ) thích hợp: 150cm - ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước - 220-240v 50hz, 18w - cỡ: phi 3.5 x dài 145cm - số hàng bóng: 2
mã số 1.350
thị trường: 520.000 đ
giá bán : 470.000 đ
tiết kiệm: 50.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.349) fortdi (15w/115cm)
- đèn chìm hoặc nổi
- bể (hồ) thích hợp: 120cm
- ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước
- 220-240v 50hz, 15w
- cỡ: phi 3.5 x dài 115cm
- số hàng bóng: 2
fortdi (15w/115cm)
- đèn chìm hoặc nổi - bể (hồ) thích hợp: 120cm - ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước - 220-240v 50hz, 15w - cỡ: phi 3.5 x dài 115cm - số hàng bóng: 2
mã số 1.349
thị trường: 490.000 đ
giá bán : 420.000 đ
tiết kiệm: 70.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
(1.348) fortdi (12w/92cm)
- đèn chìm hoặc nổi
- bể (hồ) thích hợp: 100cm
- ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước
- 220-240v 50hz, 12w
- cỡ: phi 3.5 x dài 92cm
- số hàng bóng: 2
fortdi (12w/92cm)
- đèn chìm hoặc nổi - bể (hồ) thích hợp: 100cm - ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước - 220-240v 50hz, 12w - cỡ: phi 3.5 x dài 92cm - số hàng bóng: 2
mã số 1.348
thị trường: 475.000 đ
giá bán : 360.000 đ
tiết kiệm: 115.000 đ (24%)
giá tốt khi mua combo
(1.347) fortdi (9w/80cm)
- đèn chìm hoặc nổi
- bể (hồ) thích hợp: 90cm
- ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước
- 220-240v 50hz, 9w
- cỡ: phi 3.5 x dài 80cm
- số hàng bóng: 2
fortdi (9w/80cm)
- đèn chìm hoặc nổi - bể (hồ) thích hợp: 90cm - ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước - 220-240v 50hz, 9w - cỡ: phi 3.5 x dài 80cm - số hàng bóng: 2
mã số 1.347
thị trường: 420.000 đ
giá bán : 325.000 đ
tiết kiệm: 95.000 đ (23%)
giá tốt khi mua combo
(1.346) fortdi (6w/47cm)
- đèn chìm hoặc nổi
- bể (hồ) thích hợp: 50cm
- ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước
- 220-240v 50hz, 6w
- cỡ: phi 3.5 x dài 47cm
- số hàng bóng: 2
fortdi (6w/47cm)
- đèn chìm hoặc nổi - bể (hồ) thích hợp: 50cm - ánh sáng: đỏ cá không đỏ nước - 220-240v 50hz, 6w - cỡ: phi 3.5 x dài 47cm - số hàng bóng: 2
mã số 1.346
thị trường: 300.000 đ
giá bán : 260.000 đ
tiết kiệm: 40.000 đ (13%)
giá tốt khi mua combo
(1.345) belos 5d (170cm/80w)
- đèn chìm hoặc nổi
- bể (hồ) thích hợp: 180cm
- ánh sáng: đỏ cá không nước
- 220-240v 50hz, 80w
- cỡ: phi 4 x dài 170cm
belos 5d (170cm/80w)
- đèn chìm hoặc nổi - bể (hồ) thích hợp: 180cm - ánh sáng: đỏ cá không nước - 220-240v 50hz, 80w - cỡ: phi 4 x dài 170cm
mã số 1.345
thị trường: 1.350.000 đ
giá bán : 840.000 đ
tiết kiệm: 510.000 đ (38%)
giá tốt khi mua combo
1
2
bongvang.com | alagod.com