v
danh mục
trang chủ / đèn và phụ kiện / đèn máng kẹp
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm độ dầy kính ≤ 10mm
nhóm độ dầy kính ≤ 5mm
nhóm độ dầy kính ≤ 15mm
nhóm độ dầy kính ≤ 8mm
(1.001.423) 02 thùng 60 cái (1 thùng)
- đèn máng kẹp
- bể: 20-40cm
- độ dầy kính: ≤ 15mm
- ánh sáng: wrgb
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 13w
02 thùng 60 cái (1 thùng)
- đèn máng kẹp - bể: 20-40cm - độ dầy kính: ≤ 15mm - ánh sáng: wrgb - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 13w
mã số 1.001.423
thị trường: 6.600.000 đ
giá bán : 4.380.000 đ
tiết kiệm: 2.220.000 đ (34%)
giá tốt khi mua combo
4.380.000 đ
1
4.292.000 đ
2
4.276.000 đ
5
4.268.000 đ
10
4.260.000 đ
20
4.244.000 đ
50
(1.001.417) 02 (1 cái)
- đèn máng kẹp
- bể: 20-40cm
- độ dầy kính: ≤ 15mm
- ánh sáng: wrgb
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 13w
02 (1 cái)
- đèn máng kẹp - bể: 20-40cm - độ dầy kính: ≤ 15mm - ánh sáng: wrgb - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 13w
mã số 1.001.417
thị trường: 110.000 đ
giá bán : 85.000 đ
tiết kiệm: 25.000 đ (23%)
giá tốt khi mua combo
85.000 đ
1
77.300 đ
2
75.900 đ
5
75.200 đ
10
74.500 đ
20
73.100 đ
50
(2.875) week aqua s-400 pro (1 cái)
- đèn máng kẹp có điều chỉnh bằng app
- độ dầy kính: ≤ 8mm
- ánh sáng: rgb +uv
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 25w
- cỡ: 421×100×18mm
week aqua s-400 pro (1 cái)
- đèn máng kẹp có điều chỉnh bằng app - độ dầy kính: ≤ 8mm - ánh sáng: rgb +uv - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 25w - cỡ: 421×100×18mm
mã số 2.875

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.874) week aqua s-400 (1 cái)
- đèn máng kẹp có điều chỉnh bằng dimmer
- độ dầy kính: ≤ 8mm
- ánh sáng: rgb
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 24w
- cỡ: 421×100×18mm
week aqua s-400 (1 cái)
- đèn máng kẹp có điều chỉnh bằng dimmer - độ dầy kính: ≤ 8mm - ánh sáng: rgb - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 24w - cỡ: 421×100×18mm
mã số 2.874

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.873) week aqua s-300 pro (1 cái)
- đèn máng kẹp có điều chỉnh bằng app
- độ dầy kính: ≤ 8mm
- ánh sáng: rgb +uv
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 20w
- cỡ: 321×100×18mm
week aqua s-300 pro (1 cái)
- đèn máng kẹp có điều chỉnh bằng app - độ dầy kính: ≤ 8mm - ánh sáng: rgb +uv - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 20w - cỡ: 321×100×18mm
mã số 2.873

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.872) week aqua s-300 (1 cái)
- đèn máng kẹp có điều chỉnh bằng dimmer
- độ dầy kính: ≤ 8mm
- ánh sáng: rgb
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 18w
- cỡ: 321×100×18mm
week aqua s-300 (1 cái)
- đèn máng kẹp có điều chỉnh bằng dimmer - độ dầy kính: ≤ 8mm - ánh sáng: rgb - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 18w - cỡ: 321×100×18mm
mã số 2.872

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.847) week aqua mini 9 pro (1 cái)
- đèn máng kẹp có chỉnh app
- bể: 20-30cm
- độ dầy kính: 5-8mm
- ánh sáng: rgb + uv
- chế độ ánh sáng: 1
- 220v, 9w
- cỡ: 188×88×15mm
week aqua mini 9 pro (1 cái)
- đèn máng kẹp có chỉnh app - bể: 20-30cm - độ dầy kính: 5-8mm - ánh sáng: rgb + uv - chế độ ánh sáng: 1 - 220v, 9w - cỡ: 188×88×15mm
mã số 2.847

giá bán : 0 đ

sản phẩm oder, liên hệ shop
(2.359) neo-helios flat s3 plus nano 13w (1 cái)
- đèn máng kẹp
- bể: 20-40cm
- độ dầy kính: ≤ 15mm
- ánh sáng: wrgb
- chế độ ánh sáng: 1
- 220-240v 50hz, 13w
neo-helios flat s3 plus nano 13w (1 cái)
- đèn máng kẹp - bể: 20-40cm - độ dầy kính: ≤ 15mm - ánh sáng: wrgb - chế độ ánh sáng: 1 - 220-240v 50hz, 13w
mã số 2.359
thị trường: 135.000 đ
giá bán : 95.000 đ
tiết kiệm: 40.000 đ (30%)
dự kiến sắp có hàng
95.000 đ
1
91.000 đ
2
90.000 đ
5
89.500 đ
10
89.000 đ
20
88.000 đ
50
(2.019) jeneca d-15 white (1 cái)
- đèn máng kẹp
- bể: 20-25cm
- độ dầy kính: ≤ 5mm
- ánh sáng: wrgb
- 220-240v 50hz, 8w
- màu sắc: vỏ trắng
jeneca d-15 white (1 cái)
- đèn máng kẹp - bể: 20-25cm - độ dầy kính: ≤ 5mm - ánh sáng: wrgb - 220-240v 50hz, 8w - màu sắc: vỏ trắng
mã số 2.019
thị trường: 100.000 đ
giá bán : 75.000 đ
tiết kiệm: 25.000 đ (25%)
giá tốt khi mua combo
75.000 đ
1
69.800 đ
5
69.600 đ
10
69.400 đ
15
69.200 đ
20
69.000 đ
25
(1.993) jeneca d-16 white (1 cái)
- đèn máng kẹp
- bể: 30-40cm
- độ dầy kính: ≤ 10mm
- ánh sáng: wrgb
- 220-240v 50hz, 12w
- màu sắc: vỏ trắng
jeneca d-16 white (1 cái)
- đèn máng kẹp - bể: 30-40cm - độ dầy kính: ≤ 10mm - ánh sáng: wrgb - 220-240v 50hz, 12w - màu sắc: vỏ trắng
mã số 1.993
thị trường: 110.000 đ
giá bán : 85.000 đ
tiết kiệm: 25.000 đ (23%)
giá tốt khi mua combo
85.000 đ
1
79.800 đ
5
79.600 đ
10
79.400 đ
15
79.200 đ
20
79.000 đ
25
(1.609) jeneca d-1s white (1 cái)
- đèn máng kẹp
- bể:15-20cm
- độ dầy kính: ≤ 5mm
- chế độ ánh sáng: 3
- 220-240v 50hz, 3w
- màu sắc: vỏ trắng
- cỡ: 185×15×53mm
jeneca d-1s white (1 cái)
- đèn máng kẹp - bể:15-20cm - độ dầy kính: ≤ 5mm - chế độ ánh sáng: 3 - 220-240v 50hz, 3w - màu sắc: vỏ trắng - cỡ: 185×15×53mm
mã số 1.609
thị trường: 60.000 đ
giá bán : 46.000 đ
tiết kiệm: 14.000 đ (23%)
giá tốt khi mua combo
46.000 đ
1
42.800 đ
5
42.600 đ
10
42.400 đ
15
42.200 đ
20
42.000 đ
25
(1.517) jeneca d-13s
- đèn máng (xoay 0-90 độ) kẹp
- bể thích hợp 30-60cm
- độ dầy kính ≤ 5mm
- chế độ ánh sáng 3
- cỡ 290x85x130mm
- 220-240v 50hz, 11w
- vỏ nhựa trắng
jeneca d-13s
- đèn máng (xoay 0-90 độ) kẹp - bể thích hợp 30-60cm - độ dầy kính ≤ 5mm - chế độ ánh sáng 3 - cỡ 290x85x130mm - 220-240v 50hz, 11w - vỏ nhựa trắng
mã số 1.517
thị trường: 160.000 đ
giá bán : 119.000 đ
tiết kiệm: 41.000 đ (26%)
giá tốt khi mua combo
1
2
bongvang.com | alagod.com