v
danh mục
trang chủ / lọc và phụ kiện / lọc máng
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm lưu lượng 800l/h
nhóm lưu lượng 900l/h
nhóm lưu lượng 1000l/h
nhóm lưu lượng 1500l/h
nhóm lưu lượng 2300l/h
(1.116) rs electrical rs-188 (1 cái)
- lọc máng
- 220v, 12w, 800l/h, 0.8m
rs electrical rs-188 (1 cái)
- lọc máng - 220v, 12w, 800l/h, 0.8m
mã số 1.116
thị trường: 90.000 đ
giá bán : 77.000 đ
tiết kiệm: 13.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
77.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(157) rs electrical rs-9900 (1 cái)
- lọc máng
- 220v, 30w, 2300l/h, 1.6m
rs electrical rs-9900 (1 cái)
- lọc máng - 220v, 30w, 2300l/h, 1.6m
mã số 157

giá bán : 162.000 đ

giá tốt khi mua combo
162.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(155) rs electrical rs-801 (1 cái)
- lọc máng
- 220v, 12w, 1000l/h, 1m
rs electrical rs-801 (1 cái)
- lọc máng - 220v, 12w, 1000l/h, 1m
mã số 155

giá bán : 95.000 đ

giá tốt khi mua combo
95.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(154) rs electrical rs-680c (1 cái)
- lọc máng
- 220v, 25w, 1500l/h, 1.2m
rs electrical rs-680c (1 cái)
- lọc máng - 220v, 25w, 1500l/h, 1.2m
mã số 154

giá bán : 109.000 đ

giá tốt khi mua combo
109.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com