v
danh mục
trang chủ / lọc và phụ kiện / lọc nội bộ
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm lưu lượng 200l/h
nhóm lưu lượng 300l/h
nhóm lưu lượng 400l/h
nhóm lưu lượng 450l/h
nhóm lưu lượng 650l/h
nhóm lưu lượng 1500l/h
nhóm lưu lượng 1750l/h
(129) rs electrical rs-3004 (1 cái)
- lọc nội bộ
- 220v, 35w, 1750l/h, 1.6m
- cỡ: 125×56×330mm
rs electrical rs-3004 (1 cái)
- lọc nội bộ - 220v, 35w, 1750l/h, 1.6m - cỡ: 125×56×330mm
mã số 129
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 105.000 đ
tiết kiệm: 15.000 đ (13%)
giá tốt khi mua combo
105.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(128) rs electrical rs-3003 (1 cái)
- lọc nội bộ
- 220v, 20w, 1750l/h, 1.5m
- cỡ: 125×56×255mm
rs electrical rs-3003 (1 cái)
- lọc nội bộ - 220v, 20w, 1750l/h, 1.5m - cỡ: 125×56×255mm
mã số 128
thị trường: 115.000 đ
giá bán : 99.000 đ
tiết kiệm: 16.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
99.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(127) rs electrical rs-3002 (1 cái)
- lọc nội bộ
- 220v, 18w, 1500l/h, 1.2m
- cỡ: 80×51×245mm
rs electrical rs-3002 (1 cái)
- lọc nội bộ - 220v, 18w, 1500l/h, 1.2m - cỡ: 80×51×245mm
mã số 127
thị trường: 100.000 đ
giá bán : 96.000 đ
tiết kiệm: 4.000 đ (4%)
giá tốt khi mua combo
96.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(119) rs electrical rs-703 (1 cái)
- lọc nội bộ
- 220v, 18w, 1500l/h, 0.8m
rs electrical rs-703 (1 cái)
- lọc nội bộ - 220v, 18w, 1500l/h, 0.8m
mã số 119

giá bán : 75.000 đ

giá tốt khi mua combo
75.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(118) rs electrical rs-702 (1 cái)
- lọc nội bộ
- 220v, 18w, 1500l/h, 0.8m
rs electrical rs-702 (1 cái)
- lọc nội bộ - 220v, 18w, 1500l/h, 0.8m
mã số 118

giá bán : 66.000 đ

giá tốt khi mua combo
66.000 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com