v
danh mục
trang chủ / máy khác / máy hẹn giờ
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm hẹn giờ wifi
nhóm hẹn giờ cơ
nhóm hẹn giờ điện tử
(1.014) smart plug wifi 2.4ghz (1 cái)
- hẹn giờ wifi 1 ổ cắm
- lỗ ổ cắm: 2 chân dẹt
- phích cắm: 2 chân dẹt
smart plug wifi 2.4ghz (1 cái)
- hẹn giờ wifi 1 ổ cắm - lỗ ổ cắm: 2 chân dẹt - phích cắm: 2 chân dẹt
mã số 1.014
thị trường: 160.000 đ
giá bán : 105.000 đ
tiết kiệm: 55.000 đ (34%)
giá tốt khi mua combo
105.000 đ
1
95.000 đ
2
93.000 đ
5
92.000 đ
10
91.000 đ
20
89.000 đ
50
(757) digital timer al-06 (1 cái)
- hẹn giờ điện tử 1 ổ cắm
- lỗ ổ cắm: 3 lỗ trong đó có 2 lỗ dẹt hoặc tròn
- phích cắm: 2 chân tròn
digital timer al-06 (1 cái)
- hẹn giờ điện tử 1 ổ cắm - lỗ ổ cắm: 3 lỗ trong đó có 2 lỗ dẹt hoặc tròn - phích cắm: 2 chân tròn
mã số 757
thị trường: 150.000 đ
giá bán : 100.000 đ
tiết kiệm: 50.000 đ (33%)
giá tốt khi mua combo
100.000 đ
1
95.000 đ
2
94.000 đ
5
93.500 đ
10
93.000 đ
20
92.000 đ
50
(7) up-aqua d-020 (1 cái)
- hẹn giờ cơ 1 ổ cắm
- lỗ ổ cắm: 3 lỗ trong đó có 2 lỗ dẹt
- phích cắm: 2 chân dẹt
up-aqua d-020 (1 cái)
- hẹn giờ cơ 1 ổ cắm - lỗ ổ cắm: 3 lỗ trong đó có 2 lỗ dẹt - phích cắm: 2 chân dẹt
mã số 7
thị trường: 100.000 đ
giá bán : 90.000 đ
tiết kiệm: 10.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
90.000 đ
1
82.000 đ
2
81.000 đ
5
80.500 đ
10
80.000 đ
20
79.000 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com