v
danh mục
trang chủ / dụng cụ / nam châm
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm độ dầy kính ≤ 6mm
nhóm độ dầy kính ≤ 10mm
nhóm độ dầy kính ≤ 8mm
nhóm độ dầy kính ≤ 16mm
nhóm độ dầy kính ≤ 20mm
nhóm miếng dán thay thế
(3.356) cặp miếng dán thay thế cho nam châm chihiros mini (1 cặp)
cặp miếng dán thay thế cho nam châm chihiros mini (1 cặp)
mã số 3.356
thị trường: 30.000 đ
giá bán : 25.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (17%)
giá tốt khi mua combo
25.000 đ
1
21.000 đ
2
20.000 đ
5
19.500 đ
10
19.000 đ
20
18.000 đ
50
(1.682) chihiros nano (1 cái)
- nam châm
- độ dầy kính: 8-10mm
- cỡ: 4×2cm
chihiros nano (1 cái)
- nam châm - độ dầy kính: 8-10mm - cỡ: 4×2cm
mã số 1.682
thị trường: 300.000 đ
giá bán : 230.000 đ
tiết kiệm: 70.000 đ (23%)
giá tốt khi mua combo
230.000 đ
1
212.000 đ
2
210.000 đ
5
209.000 đ
10
208.000 đ
20
206.000 đ
50
(1.681) chihiros mini (1 cái)
- nam châm
- độ dầy kính: 6-8mm
- cỡ: miếng tròn đường kính 2.8cm, miếng vuông 2×2cm
chihiros mini (1 cái)
- nam châm - độ dầy kính: 6-8mm - cỡ: miếng tròn đường kính 2.8cm, miếng vuông 2×2cm
mã số 1.681
thị trường: 200.000 đ
giá bán : 145.000 đ
tiết kiệm: 55.000 đ (28%)
giá tốt khi mua combo
145.000 đ
1
135.000 đ
2
133.000 đ
5
132.000 đ
10
131.000 đ
20
129.000 đ
50
(1.655) sobo q/sobo 04 s (1 cái)
- nam châm
- bể: ≤ 30cm
- độ dầy kính: 2-6mm
- cỡ: 30×40mm
sobo q/sobo 04 s (1 cái)
- nam châm - bể: ≤ 30cm - độ dầy kính: 2-6mm - cỡ: 30×40mm
mã số 1.655
thị trường: 35.000 đ
giá bán : 30.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
30.000 đ
1
28.250 đ
2
27.750 đ
5
27.500 đ
10
27.250 đ
20
26.750 đ
50
(856) sobo q/sobo 04 l (1 cái)
- nam châm
- bể: ≤ 50cm
- độ dầy kính: 2-10mm
- cỡ: 35×45mm
sobo q/sobo 04 l (1 cái)
- nam châm - bể: ≤ 50cm - độ dầy kính: 2-10mm - cỡ: 35×45mm
mã số 856
thị trường: 65.000 đ
giá bán : 60.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (8%)
giá tốt khi mua combo
60.000 đ
1
54.000 đ
2
53.000 đ
5
52.500 đ
10
52.000 đ
20
51.000 đ
50
(283) sobo q/sobo 04 sb-maxx (1 cái)
- nam châm
- độ dầy kính: 16-20mm
sobo q/sobo 04 sb-maxx (1 cái)
- nam châm - độ dầy kính: 16-20mm
mã số 283
thị trường: 200.000 đ
giá bán : 160.000 đ
tiết kiệm: 40.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
160.000 đ
1
152.000 đ
2
150.000 đ
5
149.000 đ
10
148.000 đ
20
146.000 đ
50
(282) sobo q/sobo 04 sb-bmax (1 cái)
- nam châm
- độ dầy kính: 10-16mm
sobo q/sobo 04 sb-bmax (1 cái)
- nam châm - độ dầy kính: 10-16mm
mã số 282
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 100.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (17%)
giá tốt khi mua combo
100.000 đ
1
92.000 đ
2
91.000 đ
5
90.500 đ
10
90.000 đ
20
89.000 đ
50
(257) cặp miếng dán thay thế cho nam châm chihiros nano (1 cặp)
cặp miếng dán thay thế cho nam châm chihiros nano (1 cặp)
mã số 257
thị trường: 30.000 đ
giá bán : 25.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (17%)
giá tốt khi mua combo
25.000 đ
1
21.000 đ
2
20.000 đ
5
19.500 đ
10
19.000 đ
20
18.000 đ
50
(77) vipsun fish floating magnetic glass cleaner vs-104
nam châm lau bể, kính ≤12mm
vipsun fish floating magnetic glass cleaner vs-104
nam châm lau bể, kính ≤12mm
mã số 77

giá bán : 180.000 đ

giá tốt khi mua combo
(76) vipsun fish floating magnetic glass cleaner vs-103
nam châm lau bể, kính ≤10mm
vipsun fish floating magnetic glass cleaner vs-103
nam châm lau bể, kính ≤10mm
mã số 76

giá bán : 110.000 đ

giá tốt khi mua combo
(75) vipsun fish floating magnetic glass cleaner vs-102
nam châm lau bể, kính ≤8mm
vipsun fish floating magnetic glass cleaner vs-102
nam châm lau bể, kính ≤8mm
mã số 75
thị trường: 121.000 đ
giá bán : 80.000 đ
tiết kiệm: 41.000 đ (34%)
giá tốt khi mua combo
(74) vipsun fish floating magnetic glass cleaner vs-101
nam châm lau bể, kính ≤5mm
vipsun fish floating magnetic glass cleaner vs-101
nam châm lau bể, kính ≤5mm
mã số 74

giá bán : 52.000 đ

giá tốt khi mua combo
1
bongvang.com | alagod.com