v
danh mục
trang chủ / dụng cụ / kéo, nhíp
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm kéo mũi thẳng
nhóm kéo mũi cong
nhóm kéo cong toàn thân
nhóm nhíp mũi thẳng
nhóm nhíp mũi cong
(1.001.189) nhíp mũi cong 48 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 48cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi cong 48 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 48cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.189
thị trường: 1.200.000 đ
giá bán : 402.000 đ
tiết kiệm: 798.000 đ (67%)
giá tốt khi mua combo
402.000 đ
1
388.800 đ
2
386.400 đ
5
385.200 đ
10
384.000 đ
20
381.600 đ
50
(1.001.183) nhíp mũi cong 48 (1 cái)
- cỡ: dài 48cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi cong 48 (1 cái)
- cỡ: dài 48cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.183
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 45.000 đ
tiết kiệm: 75.000 đ (63%)
giá tốt khi mua combo
45.000 đ
1
41.700 đ
2
41.100 đ
5
40.800 đ
10
40.500 đ
20
39.900 đ
50
(1.001.177) nhíp mũi thẳng 48 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 48cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi thẳng 48 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 48cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.177
thị trường: 1.200.000 đ
giá bán : 402.000 đ
tiết kiệm: 798.000 đ (67%)
giá tốt khi mua combo
402.000 đ
1
388.800 đ
2
386.400 đ
5
385.200 đ
10
384.000 đ
20
381.600 đ
50
(1.001.171) nhíp mũi thẳng 48 (1 cái)
- cỡ: dài 48cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi thẳng 48 (1 cái)
- cỡ: dài 48cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.171
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 45.000 đ
tiết kiệm: 75.000 đ (63%)
giá tốt khi mua combo
45.000 đ
1
41.700 đ
2
41.100 đ
5
40.800 đ
10
40.500 đ
20
39.900 đ
50
(1.001.165) nhíp mũi cong 38 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 38cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi cong 38 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 38cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.165
thị trường: 900.000 đ
giá bán : 260.000 đ
tiết kiệm: 640.000 đ (71%)
giá tốt khi mua combo
260.000 đ
1
249.000 đ
2
247.000 đ
5
246.000 đ
10
245.000 đ
20
243.000 đ
50
(1.001.159) nhíp mũi cong 38 (1 cái)
- cỡ: dài 38cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi cong 38 (1 cái)
- cỡ: dài 38cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.159
thị trường: 90.000 đ
giá bán : 30.000 đ
tiết kiệm: 60.000 đ (67%)
giá tốt khi mua combo
30.000 đ
1
27.250 đ
2
26.750 đ
5
26.500 đ
10
26.250 đ
20
25.750 đ
50
(1.001.153) nhíp mũi thẳng 38 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 38cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi thẳng 38 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 38cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.153
thị trường: 900.000 đ
giá bán : 260.000 đ
tiết kiệm: 640.000 đ (71%)
giá tốt khi mua combo
260.000 đ
1
249.000 đ
2
247.000 đ
5
246.000 đ
10
245.000 đ
20
243.000 đ
50
(1.001.147) nhíp mũi thẳng 38 (1 cái)
- cỡ: dài 38cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi thẳng 38 (1 cái)
- cỡ: dài 38cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.147
thị trường: 90.000 đ
giá bán : 30.000 đ
tiết kiệm: 60.000 đ (67%)
giá tốt khi mua combo
30.000 đ
1
27.250 đ
2
26.750 đ
5
26.500 đ
10
26.250 đ
20
25.750 đ
50
(1.001.141) nhíp mũi cong 27 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 27cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi cong 27 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 27cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.141
thị trường: 400.000 đ
giá bán : 168.000 đ
tiết kiệm: 232.000 đ (58%)
giá tốt khi mua combo
168.000 đ
1
159.200 đ
2
157.600 đ
5
156.800 đ
10
156.000 đ
20
154.400 đ
50
(1.001.135) nhíp mũi cong 27 (1 cái)
- cỡ: dài 27cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi cong 27 (1 cái)
- cỡ: dài 27cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.135
thị trường: 40.000 đ
giá bán : 20.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (50%)
giá tốt khi mua combo
20.000 đ
1
17.800 đ
2
17.400 đ
5
17.200 đ
10
17.000 đ
20
16.600 đ
50
(1.001.129) nhíp mũi thẳng 27 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 27cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi thẳng 27 lốc 10 cái (1 lốc)
- cỡ: dài 27cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.129
thị trường: 400.000 đ
giá bán : 168.000 đ
tiết kiệm: 232.000 đ (58%)
giá tốt khi mua combo
168.000 đ
1
159.200 đ
2
157.600 đ
5
156.800 đ
10
156.000 đ
20
154.400 đ
50
(1.001.123) nhíp mũi thẳng 27 (1 cái)
- cỡ: dài 27cm
- chất liệu: inox
- công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
nhíp mũi thẳng 27 (1 cái)
- cỡ: dài 27cm - chất liệu: inox - công dụng: trồng cây thủy sinh, gắp thức ăn, gắp rác...
mã số 1.001.123
thị trường: 40.000 đ
giá bán : 20.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (50%)
giá tốt khi mua combo
20.000 đ
1
17.800 đ
2
17.400 đ
5
17.200 đ
10
17.000 đ
20
16.600 đ
50
1
2
bongvang.com | alagod.com