v
danh mục
trang chủ / vật liệu lọc / nham thạch, san hô
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm san hô
nhóm nham thạch trắng
nhóm nham thạch đỏ
(1.001.579) nham thạch trắng thổ nhĩ kỳ 1-2 bao 32 lít (1 bao)
- tên gọi khác: đá lông vũ, đá bọt, pumic
- cỡ: hạt 1-2cm
nham thạch trắng thổ nhĩ kỳ 1-2 bao 32 lít (1 bao)
- tên gọi khác: đá lông vũ, đá bọt, pumic - cỡ: hạt 1-2cm
mã số 1.001.579
thị trường: 255.000 đ
giá bán : 190.000 đ
tiết kiệm: 65.000 đ (25%)
giá tốt khi mua combo
190.000 đ
1
170.200 đ
2
166.600 đ
5
164.800 đ
10
163.000 đ
20
159.400 đ
50
(1.001.573) nham thạch trắng thổ nhĩ kỳ 1-2 túi 1 lít (1 túi)
- tên gọi khác: đá lông vũ, đá bọt, pumic
- cỡ: hạt 1-2cm
nham thạch trắng thổ nhĩ kỳ 1-2 túi 1 lít (1 túi)
- tên gọi khác: đá lông vũ, đá bọt, pumic - cỡ: hạt 1-2cm
mã số 1.001.573
thị trường: 20.000 đ
giá bán : 10.000 đ
tiết kiệm: 10.000 đ (50%)
giá tốt khi mua combo
10.000 đ
1
8.350 đ
2
8.050 đ
5
7.900 đ
10
7.750 đ
20
7.450 đ
50
(1.656) alagod a-1656 (2kg)
- san hô vụn
- khối lượng 2kg
- vật liệu lọc sinh học tăng ph
alagod a-1656 (2kg)
- san hô vụn - khối lượng 2kg - vật liệu lọc sinh học tăng ph
mã số 1.656
thị trường: 20.000 đ
giá bán : 15.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (25%)
giá tốt khi mua combo
(1.510) alagod a-1510
nham thạch đỏ việt nam cỡ hạt vụn (bé)
alagod a-1510
nham thạch đỏ việt nam cỡ hạt vụn (bé)
mã số 1.510
thị trường: 210.000 đ
giá bán : 180.000 đ
tiết kiệm: 30.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
(1.509) alagod a-1509 (bao = 30kg)
- nham thạch đỏ việt hạt nhỏ
- khối lượng 30kg
alagod a-1509 (bao = 30kg)
- nham thạch đỏ việt hạt nhỏ - khối lượng 30kg
mã số 1.509
thị trường: 300.000 đ
giá bán : 180.000 đ
tiết kiệm: 120.000 đ (40%)
giá tốt khi mua combo
(1.508) alagod a-1508 (bao = 30kg)
- nham thạch đỏ việt hạt to
- khối lượng 30kg
alagod a-1508 (bao = 30kg)
- nham thạch đỏ việt hạt to - khối lượng 30kg
mã số 1.508
thị trường: 300.000 đ
giá bán : 180.000 đ
tiết kiệm: 120.000 đ (40%)
giá tốt khi mua combo
(908) alagod a-908 (1kg)
- nham thạch đỏ việt hạt nhỏ
- khối lượng 1kg
alagod a-908 (1kg)
- nham thạch đỏ việt hạt nhỏ - khối lượng 1kg
mã số 908
thị trường: 10.000 đ
giá bán : 8.000 đ
tiết kiệm: 2.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
(623) alagod a-623 (2kg)
- nham thạch đỏ việt hạt to
- khối lượng 2kg
alagod a-623 (2kg)
- nham thạch đỏ việt hạt to - khối lượng 2kg
mã số 623
thị trường: 20.000 đ
giá bán : 15.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (25%)
giá tốt khi mua combo
(545) alagod a-545 (2kg)
- nham thạch đỏ việt hạt nhỏ
- khối lượng 2kg
alagod a-545 (2kg)
- nham thạch đỏ việt hạt nhỏ - khối lượng 2kg
mã số 545
thị trường: 20.000 đ
giá bán : 15.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (25%)
giá tốt khi mua combo
(461) alagod a-461
- nham thạch đỏ việt hạt to
- khối lượng 1kg
alagod a-461
- nham thạch đỏ việt hạt to - khối lượng 1kg
mã số 461
thị trường: 10.000 đ
giá bán : 8.000 đ
tiết kiệm: 2.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
(300) alagod a-300 (1kg)
- san hô vụn
- khối lượng 1kg
- vật liệu lọc sinh học tăng ph
alagod a-300 (1kg)
- san hô vụn - khối lượng 1kg - vật liệu lọc sinh học tăng ph
mã số 300
thị trường: 10.000 đ
giá bán : 8.000 đ
tiết kiệm: 2.000 đ (20%)
giá tốt khi mua combo
1
bongvang.com | alagod.com