v
danh mục
trang chủ / thức ăn / thức ăn cá cảnh
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm sấy khô
nhóm viên dính
nhóm viên chìm
nhóm viên nổi/mảnh nổi
nhóm tăng màu sắc
nhóm cá koi
nhóm cá vàng
(1.001.567) hikari tropical micro pellets thùng 24 túi 45g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh viên nổi nhiều màu cỡ hạt mịn
- công dụng: làm thức ăn hàng ngày cung cấp dinh dưỡng vượt trội cho cá chạch, cá ngạnh và các loại cá nhiệt đới miệng nhỏ khác (guppy, neon, xecam, cánh buồm, ngựa vằn, galaxy, sóc đầu đỏ, thần tiên...)
hikari tropical micro pellets thùng 24 túi 45g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh viên nổi nhiều màu cỡ hạt mịn - công dụng: làm thức ăn hàng ngày cung cấp dinh dưỡng vượt trội cho cá chạch, cá ngạnh và các loại cá nhiệt đới miệng nhỏ khác (guppy, neon, xecam, cánh buồm, ngựa vằn, galaxy, sóc đầu đỏ, thần tiên...)
mã số 1.001.567

giá bán : 0 đ

giá tốt khi mua combo
0 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(1.001.561) hikari tropical micro pellets túi 45g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh viên nổi nhiều màu cỡ hạt mịn
- công dụng: làm thức ăn hàng ngày cung cấp dinh dưỡng vượt trội cho cá chạch, cá ngạnh và các loại cá nhiệt đới miệng nhỏ khác (guppy, neon, xecam, cánh buồm, ngựa vằn, galaxy, sóc đầu đỏ, thần tiên...)
hikari tropical micro pellets túi 45g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh viên nổi nhiều màu cỡ hạt mịn - công dụng: làm thức ăn hàng ngày cung cấp dinh dưỡng vượt trội cho cá chạch, cá ngạnh và các loại cá nhiệt đới miệng nhỏ khác (guppy, neon, xecam, cánh buồm, ngựa vằn, galaxy, sóc đầu đỏ, thần tiên...)
mã số 1.001.561
thị trường: 88.000 đ
giá bán : 83.200 đ
tiết kiệm: 4.800 đ (5%)
kết thúc sau:
88.000 đ
1
81.400 đ
2
80.200 đ
5
79.600 đ
10
79.000 đ
20
77.800 đ
50
(1.001.555) hikari cichlid sinking cichlid excel mini pellet thùng 48 túi 342g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh viên chìm cỡ hạt nhỏ
- công dụng: làm thức ăn hàng ngày cho loài cichlid ăn cỏ (ăn thực vật) và cá nhiệt đới lớn hơn
hikari cichlid sinking cichlid excel mini pellet thùng 48 túi 342g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh viên chìm cỡ hạt nhỏ - công dụng: làm thức ăn hàng ngày cho loài cichlid ăn cỏ (ăn thực vật) và cá nhiệt đới lớn hơn
mã số 1.001.555

giá bán : 0 đ

giá tốt khi mua combo
0 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(1.001.549) hikari cichlid sinking cichlid excel mini pellet túi 342g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh viên chìm cỡ hạt nhỏ
- công dụng: làm thức ăn hàng ngày cho loài cichlid ăn cỏ (ăn thực vật) và cá nhiệt đới lớn hơn
hikari cichlid sinking cichlid excel mini pellet túi 342g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh viên chìm cỡ hạt nhỏ - công dụng: làm thức ăn hàng ngày cho loài cichlid ăn cỏ (ăn thực vật) và cá nhiệt đới lớn hơn
mã số 1.001.549
thị trường: 176.000 đ
giá bán : 166.400 đ
tiết kiệm: 9.600 đ (5%)
kết thúc sau:
176.000 đ
1
162.800 đ
2
160.400 đ
5
159.200 đ
10
158.000 đ
20
155.600 đ
50
(1.001.543) hikari tropical algae wafers thùng 24 túi 250g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh viên dính hoặc viên chìm
- công dụng: thức ăn cho cá chuột, pleco..., cá ăn tảo khác
hikari tropical algae wafers thùng 24 túi 250g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh viên dính hoặc viên chìm - công dụng: thức ăn cho cá chuột, pleco..., cá ăn tảo khác
mã số 1.001.543

giá bán : 0 đ

giá tốt khi mua combo
0 đ
1
0 đ
2
0 đ
5
0 đ
10
0 đ
20
0 đ
50
(1.001.537) hikari tropical algae wafers túi 250g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh viên dính hoặc viên chìm
- công dụng: thức ăn cho cá chuột, pleco..., cá ăn tảo khác
hikari tropical algae wafers túi 250g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh viên dính hoặc viên chìm - công dụng: thức ăn cho cá chuột, pleco..., cá ăn tảo khác
mã số 1.001.537
thị trường: 187.000 đ
giá bán : 177.400 đ
tiết kiệm: 9.600 đ (5%)
kết thúc sau:
187.000 đ
1
173.800 đ
2
171.400 đ
5
170.200 đ
10
169.000 đ
20
166.600 đ
50
(1.001.531) hikari ranchu disc balance sss thùng 12 túi 900g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh viên chìm
- cỡ: hạt 1.3-1.5mm
- công dụng: làm thức ăn hàng ngày lý tưởng cho sự phát triển và làm khoan khoái của tất cả các loại cá vàng và cá koi con
hikari ranchu disc balance sss thùng 12 túi 900g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh viên chìm - cỡ: hạt 1.3-1.5mm - công dụng: làm thức ăn hàng ngày lý tưởng cho sự phát triển và làm khoan khoái của tất cả các loại cá vàng và cá koi con
mã số 1.001.531
thị trường: 3.960.000 đ
giá bán : 3.470.000 đ
tiết kiệm: 490.000 đ (12%)
kết thúc sau:
3.534.000 đ
1
3.446.000 đ
2
3.430.000 đ
5
3.422.000 đ
10
3.414.000 đ
20
3.398.000 đ
50
(1.001.525) hikari ranchu disc balance sss túi 900g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh viên chìm
- cỡ: hạt 1.3-1.5mm
- công dụng: làm thức ăn hàng ngày lý tưởng cho sự phát triển và làm khoan khoái của tất cả các loại cá vàng và cá koi con
hikari ranchu disc balance sss túi 900g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh viên chìm - cỡ: hạt 1.3-1.5mm - công dụng: làm thức ăn hàng ngày lý tưởng cho sự phát triển và làm khoan khoái của tất cả các loại cá vàng và cá koi con
mã số 1.001.525
thị trường: 330.000 đ
giá bán : 310.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (6%)
kết thúc sau:
330.000 đ
1
302.500 đ
2
297.500 đ
5
295.000 đ
10
292.500 đ
20
287.500 đ
50
(1.001.507) hikari tropical vibra bites thùng 24 túi 280g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh tăng màu sắc sợi nổi chìm rất chậm
hikari tropical vibra bites thùng 24 túi 280g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh tăng màu sắc sợi nổi chìm rất chậm
mã số 1.001.507
thị trường: 6.120.000 đ
giá bán : 5.380.000 đ
tiết kiệm: 740.000 đ (12%)
kết thúc sau:
5.460.000 đ
1
5.350.000 đ
2
5.330.000 đ
5
5.320.000 đ
10
5.310.000 đ
20
5.290.000 đ
50
(1.001.501) hikari tropical vibra bites túi 280g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh tăng màu sắc sợi nổi chìm rất chậm
hikari tropical vibra bites túi 280g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh tăng màu sắc sợi nổi chìm rất chậm
mã số 1.001.501
thị trường: 255.000 đ
giá bán : 240.600 đ
tiết kiệm: 14.400 đ (6%)
kết thúc sau:
255.000 đ
1
235.200 đ
2
231.600 đ
5
229.800 đ
10
228.000 đ
20
224.400 đ
50
(1.001.495) hikari tropical vibra bites thùng 24 túi 73g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh tăng màu sắc sợi nổi chìm rất chậm
hikari tropical vibra bites thùng 24 túi 73g (1 thùng)
- thức ăn cá cảnh tăng màu sắc sợi nổi chìm rất chậm
mã số 1.001.495
thị trường: 2.016.000 đ
giá bán : 1.674.000 đ
tiết kiệm: 342.000 đ (17%)
kết thúc sau:
1.722.000 đ
1
1.656.000 đ
2
1.644.000 đ
5
1.638.000 đ
10
1.632.000 đ
20
1.620.000 đ
50
(1.001.489) hikari tropical vibra bites túi 73g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh tăng màu sắc sợi nổi chìm rất chậm
hikari tropical vibra bites túi 73g (1 túi)
- thức ăn cá cảnh tăng màu sắc sợi nổi chìm rất chậm
mã số 1.001.489
thị trường: 84.000 đ
giá bán : 77.600 đ
tiết kiệm: 6.400 đ (8%)
kết thúc sau:
84.000 đ
1
75.200 đ
2
73.600 đ
5
72.800 đ
10
72.000 đ
20
70.400 đ
50
1
2
3
bongvang.com | alagod.com