v
danh mục
trang chủ / vi sinh, thuốc / thuốc thử
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
(1.457) sera no3 test 3x15ml-c.60 tests nitrate-test
bộ thuốc thử no3, 3x15ml, kiểm tra nồng độ no3 của nước
sera no3 test 3x15ml-c.60 tests nitrate-test
bộ thuốc thử no3, 3x15ml, kiểm tra nồng độ no3 của nước
mã số 1.457
thị trường: 180.000 đ
giá bán : 162.000 đ
tiết kiệm: 18.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.456) sera nh4/nh3 test 3x15ml-c.60 tests ammonium/ammonia-test
bộ thuốc thử nh4/nh3, 3x15ml, kiểm tra nồng độ nh4/nh3 của nước
sera nh4/nh3 test 3x15ml-c.60 tests ammonium/ammonia-test
bộ thuốc thử nh4/nh3, 3x15ml, kiểm tra nồng độ nh4/nh3 của nước
mã số 1.456
thị trường: 200.000 đ
giá bán : 180.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.455) sera gh test 15ml-c.420°dgh total hardness-test
bộ thuốc thử gh, 15ml, kiểm tra nồng độ gh của nước
sera gh test 15ml-c.420°dgh total hardness-test
bộ thuốc thử gh, 15ml, kiểm tra nồng độ gh của nước
mã số 1.455
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 108.000 đ
tiết kiệm: 12.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.454) sera cl test 15ml-c.45 tests chlorine-test
bộ thuốc thử clo, 15ml, kiểm tra nồng độ clo của nước
sera cl test 15ml-c.45 tests chlorine-test
bộ thuốc thử clo, 15ml, kiểm tra nồng độ clo của nước
mã số 1.454
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 108.000 đ
tiết kiệm: 12.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.453) sera no2 test 2x15ml-c.75 tests nitrite-test
bộ thuốc thử no2, 2x15ml, kiểm tra nồng độ no2 của nước
sera no2 test 2x15ml-c.75 tests nitrite-test
bộ thuốc thử no2, 2x15ml, kiểm tra nồng độ no2 của nước
mã số 1.453
thị trường: 180.000 đ
giá bán : 162.000 đ
tiết kiệm: 18.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.452) sera ph test 15ml-c.100 tests ph value-test
bộ thuốc thử ph, 15ml, kiểm tra nồng độ ph trong nước
sera ph test 15ml-c.100 tests ph value-test
bộ thuốc thử ph, 15ml, kiểm tra nồng độ ph trong nước
mã số 1.452
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 108.000 đ
tiết kiệm: 12.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.451) sera fe test 15ml-c.75 tests iron-test
bộ thuốc thử sắt, 15ml, kiểm tra nồng độ sắt trong nước
sera fe test 15ml-c.75 tests iron-test
bộ thuốc thử sắt, 15ml, kiểm tra nồng độ sắt trong nước
mã số 1.451
thị trường: 260.000 đ
giá bán : 234.000 đ
tiết kiệm: 26.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.450) sera kh test 15ml-c.390°dkh carbonate hardness-test
bộ thuốc thử kh, 15ml, kiểm tra nồng độ kh (kiểm) của nước
sera kh test 15ml-c.390°dkh carbonate hardness-test
bộ thuốc thử kh, 15ml, kiểm tra nồng độ kh (kiểm) của nước
mã số 1.450
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 108.000 đ
tiết kiệm: 12.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(997) bộ thuốc thử co2 (1 bộ)
- thể tích: 15ml
bộ thuốc thử co2 (1 bộ)
- thể tích: 15ml
mã số 997
thị trường: 80.000 đ
giá bán : 56.000 đ
tiết kiệm: 24.000 đ (30%)
giá tốt khi mua combo
56.000 đ
1
53.250 đ
2
52.750 đ
5
52.500 đ
10
52.250 đ
20
51.750 đ
50
(291) thủy phước ph test
thuốc thử ph, khoảng đo ph 4.5-10, 500 lần
thủy phước ph test
thuốc thử ph, khoảng đo ph 4.5-10, 500 lần
mã số 291

giá bán : 25.000 đ

giá tốt khi mua combo
1
bongvang.com | alagod.com