v
danh mục
trang chủ / trang trí / cốc, giá thể, cước
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm cước
nhóm giá thể
nhóm cốc thủy tinh
(1.312) napad nâu 6×2 hộp 10 miếng (1 hộp)
- cỡ: 6×2cm
- công dụng: làm giá thể buộc rêu, ráy, dương xỉ, bucep...
napad nâu 6×2 hộp 10 miếng (1 hộp)
- cỡ: 6×2cm - công dụng: làm giá thể buộc rêu, ráy, dương xỉ, bucep...
mã số 1.312
thị trường: 35.000 đ
giá bán : 15.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (57%)
giá tốt khi mua combo
15.000 đ
1
14.625 đ
2
14.375 đ
5
14.250 đ
10
14.125 đ
20
13.875 đ
50
(753) cốc thủy tinh (1 cái)
- công dụng: trồng cây thủy sinh, san hô
- chất liệu: thủy tinh
- cỡ: phi 6.5cm x cao 7cm
cốc thủy tinh (1 cái)
- công dụng: trồng cây thủy sinh, san hô - chất liệu: thủy tinh - cỡ: phi 6.5cm x cao 7cm
mã số 753
thị trường: 45.000 đ
giá bán : 30.000 đ
tiết kiệm: 15.000 đ (33%)
giá tốt khi mua combo
30.000 đ
1
27.250 đ
2
26.750 đ
5
26.500 đ
10
26.250 đ
20
25.750 đ
50
(595) cước tàng hình phi 0.2 cuộn 100m (1 cuộn)
- cỡ: phi 0.2mm
- màu sắc: trắng
- buộc rêu, ráy, dương xỉ, bucep...
cước tàng hình phi 0.2 cuộn 100m (1 cuộn)
- cỡ: phi 0.2mm - màu sắc: trắng - buộc rêu, ráy, dương xỉ, bucep...
mã số 595
thị trường: 20.000 đ
giá bán : 10.000 đ
tiết kiệm: 10.000 đ (50%)
giá tốt khi mua combo
10.000 đ
1
8.000 đ
2
7.500 đ
5
7.250 đ
10
7.000 đ
20
6.500 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com