v
danh mục
trang chủ / sủi và phụ kiện / sủi điện
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm lưu lượng 0.8l/phút
nhóm lưu lượng 1.2l/phút
nhóm lưu lượng 1.5l/phút
nhóm lưu lượng 2.5l/phút
nhóm lưu lượng 3l/phút
nhóm lưu lượng 3.2l/phút
nhóm lưu lượng 4l/phút
nhóm lưu lượng 1.5l/phút x 2
nhóm lưu lượng 2l/phút x 2
nhóm lưu lượng 3l/phút × 2
nhóm lưu lượng 3.5l/phút x 2
nhóm lưu lượng 3.6l/phút x 2
nhóm lưu lượng 4l/phút x 2
nhóm lưu lượng 4.5l/phút x 2
nhóm lưu lượng 2.5l/phút x 4
nhóm lưu lượng 3l/phút x 4
nhóm lưu lượng 5l/phút x 4
nhóm lưu lượng 12.5l/phút x 4
nhóm lưu lượng 6.3l/phút x 6
nhóm lưu lượng 7.5l/phút x 6
nhóm lưu lượng 9.1l/phút x 6
nhóm lưu lượng 3.5l/phút x 10
nhóm lưu lượng 7l/phút x 10
nhóm lưu lượng 11l/phút x 10
(1.706) yee ytz-314 (1 cái)
- sủi điện 1 vòi tiếng ồn thấp
- bể: 50-300l
- điều chỉnh: có
- 220v, 4w, 3l/phút, 0.016mpa
yee ytz-314 (1 cái)
- sủi điện 1 vòi tiếng ồn thấp - bể: 50-300l - điều chỉnh: có - 220v, 4w, 3l/phút, 0.016mpa
mã số 1.706
thị trường: 145.000 đ
giá bán : 115.000 đ
tiết kiệm: 30.000 đ (21%)
giá tốt khi mua combo
115.000 đ
1
108.000 đ
2
106.000 đ
5
105.000 đ
10
104.000 đ
20
102.000 đ
50
(1.621) atman hp-4000 (thùng = 4 cái)
- máy sủi oxy chạy điện 10 vòi
- tiếng ồn thấp
- 220-240v 50hz, 20w, 35l/phút, 0.022mpa
- điều chỉnh lưu lượng khí không
- cỡ 215x145x155mm
atman hp-4000 (thùng = 4 cái)
- máy sủi oxy chạy điện 10 vòi - tiếng ồn thấp - 220-240v 50hz, 20w, 35l/phút, 0.022mpa - điều chỉnh lưu lượng khí không - cỡ 215x145x155mm
mã số 1.621

giá bán : 0 đ

giá tốt khi mua combo
(1.620) sobo sb-948
- máy sủi oxy chạy điện 4 vòi
- 220v 50hz, 8w, 3l/phút x 4
- điều chỉnh lưu lượng khí có
- cỡ 18x14x9cm
sobo sb-948
- máy sủi oxy chạy điện 4 vòi - 220v 50hz, 8w, 3l/phút x 4 - điều chỉnh lưu lượng khí có - cỡ 18x14x9cm
mã số 1.620
thị trường: 220.000 đ
giá bán : 200.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (9%)
giá tốt khi mua combo
(1.495) atman hp-12000
- máy sủi oxy chạy điện 10 vòi
- tiếng ồn thấp
- 220-240v 50hz, 60w, 110l/phút, 0.038mpa
- điều chỉnh lưu lượng khí không
- cỡ 285x190x190mm
atman hp-12000
- máy sủi oxy chạy điện 10 vòi - tiếng ồn thấp - 220-240v 50hz, 60w, 110l/phút, 0.038mpa - điều chỉnh lưu lượng khí không - cỡ 285x190x190mm
mã số 1.495
thị trường: 1.900.000 đ
giá bán : 1.760.000 đ
tiết kiệm: 140.000 đ (7%)
giá tốt khi mua combo
(1.492) atman hp-8000
- máy sủi oxy chạy điện 10 vòi
- tiếng ồn thấp
- 220-240v 50hz, 48w, 70l/phút, 0.032mpa
- điều chỉnh lưu lượng khí không
- cỡ 255x180x180mm
atman hp-8000
- máy sủi oxy chạy điện 10 vòi - tiếng ồn thấp - 220-240v 50hz, 48w, 70l/phút, 0.032mpa - điều chỉnh lưu lượng khí không - cỡ 255x180x180mm
mã số 1.492
thị trường: 1.290.000 đ
giá bán : 1.120.000 đ
tiết kiệm: 170.000 đ (13%)
giá tốt khi mua combo
(1.324) wika (1 cái)
- sủi điện 4 vòi
- 220v 50hz, 10w, 12.5l/phút x 4, ≥ 0.045mpa
wika (1 cái)
- sủi điện 4 vòi - 220v 50hz, 10w, 12.5l/phút x 4, ≥ 0.045mpa
mã số 1.324
thị trường: 500.000 đ
giá bán : 450.000 đ
tiết kiệm: 50.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
(1.300) jebo 6800
- máy sủi oxy chạy điện 2 vòi
- tiếng ồn thấp
- 220-240v 50hz, 3.5w, 4l/phút × 2, 22kpa
- điều chỉnh lưu lượng khí có
jebo 6800
- máy sủi oxy chạy điện 2 vòi - tiếng ồn thấp - 220-240v 50hz, 3.5w, 4l/phút × 2, 22kpa - điều chỉnh lưu lượng khí có
mã số 1.300
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 94.000 đ
tiết kiệm: 26.000 đ (22%)
giá tốt khi mua combo
(1.126) yee ytz-316 (1 cái)
- sủi điện 2 vòi tiếng ồn thấp
- bể: 60-500l
- điều chỉnh: có
- 220v, 6w, 3l/phút × 2, 0.016mpa
yee ytz-316 (1 cái)
- sủi điện 2 vòi tiếng ồn thấp - bể: 60-500l - điều chỉnh: có - 220v, 6w, 3l/phút × 2, 0.016mpa
mã số 1.126
thị trường: 170.000 đ
giá bán : 138.000 đ
tiết kiệm: 32.000 đ (19%)
giá tốt khi mua combo
138.000 đ
1
127.000 đ
2
125.000 đ
5
124.000 đ
10
123.000 đ
20
121.000 đ
50
(1.106) silver lake sl-2800 (1 cái)
- máy sủi điện
- số vòi: 1
- 220-240v 50hz, 3w, 2.5l/phút
- điều chỉnh: có
silver lake sl-2800 (1 cái)
- máy sủi điện - số vòi: 1 - 220-240v 50hz, 3w, 2.5l/phút - điều chỉnh: có
mã số 1.106
thị trường: 40.000 đ
giá bán : 35.000 đ
tiết kiệm: 5.000 đ (13%)
giá tốt khi mua combo
(1.011) yee ytz-212
- máy sủi oxy chạy điện 2 vòi
- bể (hồ) thích hợp: 60-100l
- tiếng ồn: thấp
- 220-240v 50/60hz, 3.5w, 2l/phút x 2
- điều chỉnh lưu lượng khí: có
- cỡ: 122x65x50mm
yee ytz-212
- máy sủi oxy chạy điện 2 vòi - bể (hồ) thích hợp: 60-100l - tiếng ồn: thấp - 220-240v 50/60hz, 3.5w, 2l/phút x 2 - điều chỉnh lưu lượng khí: có - cỡ: 122x65x50mm
mã số 1.011
thị trường: 150.000 đ
giá bán : 130.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (13%)
giá tốt khi mua combo
(1.010) yee ytz-300 (1 cái)
- sủi điện 1 vòi tiếng ồn thấp
- bể: 30-60l
- 220v, 3w, 1.5l/phút, 18kpa
- điều chỉnh: không
- cỡ: 82×43×38cm
yee ytz-300 (1 cái)
- sủi điện 1 vòi tiếng ồn thấp - bể: 30-60l - 220v, 3w, 1.5l/phút, 18kpa - điều chỉnh: không - cỡ: 82×43×38cm
mã số 1.010
thị trường: 75.000 đ
giá bán : 50.000 đ
tiết kiệm: 25.000 đ (33%)
giá tốt khi mua combo
50.000 đ
1
46.150 đ
2
45.450 đ
5
45.100 đ
10
44.750 đ
20
44.050 đ
50
(700) atman cr-10
- máy sủi oxy chạy điện 1 vòi
- 220-240v 50hz, 2w, 1.2l/phút, 0.02mpa
- điều chỉnh lưu lượng khí không
atman cr-10
- máy sủi oxy chạy điện 1 vòi - 220-240v 50hz, 2w, 1.2l/phút, 0.02mpa - điều chỉnh lưu lượng khí không
mã số 700
thị trường: 80.000 đ
giá bán : 69.000 đ
tiết kiệm: 11.000 đ (14%)
giá tốt khi mua combo
1
2
3
bongvang.com | alagod.com