v
danh mục
trang chủ / bể và phụ kiện / bể đúc thường
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm bộ 60x23x28 kính 5 + 3
nhóm dài 50
nhóm 45x28x30 kính 5
nhóm dài 40
nhóm dài 35
nhóm 30x17x20 kính 3
nhóm 40x19x24 kính 3
nhóm 35x17x22 kính 3
nhóm 30x15x20 kính 3
nhóm dài 60
nhóm 50x27x30 kính 5
nhóm bộ dài 40
nhóm dài 30
nhóm bộ 30x19x21 kính 3
nhóm 26x17x19 kính 3
nhóm dài 23
nhóm dài 18
nhóm 60x23x28 kính 5
nhóm 45x21x26 kính 5
nhóm bộ 50x33x35 kính 5 + 3
nhóm bộ dài 60
(1.001.411) bể đúc thường bộ 60×30×35 kính 5 và kính 4 (1 bộ)
bể đúc thường bộ 60×30×35 kính 5 và kính 4 (1 bộ)
mã số 1.001.411
thị trường: 1.320.000 đ
giá bán : 643.000 đ
tiết kiệm: 677.000 đ (51%)
kết thúc sau:
667.000 đ
1
634.000 đ
2
628.000 đ
5
625.000 đ
10
622.000 đ
20
616.000 đ
50
(1.001.405) bể đúc thường 60×30×35 kính 5 (1 cái)
bể đúc thường 60×30×35 kính 5 (1 cái)
mã số 1.001.405
thị trường: 370.000 đ
giá bán : 245.000 đ
tiết kiệm: 125.000 đ (34%)
kết thúc sau:
265.000 đ
1
237.500 đ
2
232.500 đ
5
230.000 đ
10
227.500 đ
20
222.500 đ
50
(1.001.399) bể đúc thường 50×27×30 kính 5 (1 cái)
bể đúc thường 50×27×30 kính 5 (1 cái)
mã số 1.001.399
thị trường: 320.000 đ
giá bán : 174.000 đ
tiết kiệm: 146.000 đ (46%)
kết thúc sau:
190.000 đ
1
168.000 đ
2
164.000 đ
5
162.000 đ
10
160.000 đ
20
156.000 đ
50
(1.001.393) bể đúc thường 40×24×25 kính 4 (1 cái)
bể đúc thường 40×24×25 kính 4 (1 cái)
mã số 1.001.393
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 138.000 đ
tiết kiệm: 112.000 đ (45%)
kết thúc sau:
150.000 đ
1
133.500 đ
2
130.500 đ
5
129.000 đ
10
127.500 đ
20
124.500 đ
50
(1.001.387) bể đúc thường 35×21×23 kính 4 (1 cái)
bể đúc thường 35×21×23 kính 4 (1 cái)
mã số 1.001.387
thị trường: 200.000 đ
giá bán : 113.000 đ
tiết kiệm: 87.000 đ (44%)
kết thúc sau:
125.000 đ
1
108.500 đ
2
105.500 đ
5
104.000 đ
10
102.500 đ
20
99.500 đ
50
(1.001.381) bể đúc thường bộ 40×23×25 kính 4 (1 bộ)
bể đúc thường bộ 40×23×25 kính 4 (1 bộ)
mã số 1.001.381
thị trường: 850.000 đ
giá bán : 408.000 đ
tiết kiệm: 442.000 đ (52%)
kết thúc sau:
432.000 đ
1
399.000 đ
2
393.000 đ
5
390.000 đ
10
387.000 đ
20
381.000 đ
50
(1.001.375) bể đúc thường 40×23×25 kính 4 (1 cái)
bể đúc thường 40×23×25 kính 4 (1 cái)
mã số 1.001.375
thị trường: 250.000 đ
giá bán : 138.000 đ
tiết kiệm: 112.000 đ (45%)
kết thúc sau:
150.000 đ
1
133.500 đ
2
130.500 đ
5
129.000 đ
10
127.500 đ
20
124.500 đ
50
(1.001.369) bể đúc thường 35×20×23 kính 4 (1 cái)
bể đúc thường 35×20×23 kính 4 (1 cái)
mã số 1.001.369
thị trường: 200.000 đ
giá bán : 113.000 đ
tiết kiệm: 87.000 đ (44%)
kết thúc sau:
125.000 đ
1
108.500 đ
2
105.500 đ
5
104.000 đ
10
102.500 đ
20
99.500 đ
50
(1.001.363) bể đúc thường 30×18×20 kính 4 (1 cái)
bể đúc thường 30×18×20 kính 4 (1 cái)
mã số 1.001.363
thị trường: 180.000 đ
giá bán : 88.000 đ
tiết kiệm: 92.000 đ (51%)
kết thúc sau:
96.000 đ
1
85.000 đ
2
83.000 đ
5
82.000 đ
10
81.000 đ
20
79.000 đ
50
(1.001.357) bể đúc thường 23×15×18 kính 4 (1 cái)
bể đúc thường 23×15×18 kính 4 (1 cái)
mã số 1.001.357
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 68.000 đ
tiết kiệm: 52.000 đ (43%)
kết thúc sau:
76.000 đ
1
65.000 đ
2
63.000 đ
5
62.000 đ
10
61.000 đ
20
59.000 đ
50
(1.001.351) bể đúc thường 18×13×18 kính 4 (1 cái)
- cỡ: 18×13×18cm
- kiểu dán:thường
- kiểu mài: vi tính
bể đúc thường 18×13×18 kính 4 (1 cái)
- cỡ: 18×13×18cm - kiểu dán:thường - kiểu mài: vi tính
mã số 1.001.351
thị trường: 100.000 đ
giá bán : 47.000 đ
tiết kiệm: 53.000 đ (53%)
kết thúc sau:
55.000 đ
1
44.000 đ
2
42.000 đ
5
41.000 đ
10
40.000 đ
20
38.000 đ
50
1
bongvang.com | alagod.com