v
danh mục
trang chủ / bể và phụ kiện / bể việt nhật
chiều
khoảng
nhóm
chiều giá
chiều giá tăng dần
chiều giá giảm dần

bỏ lọc
nhóm
nhóm 15×10×15 kính 5
nhóm 15×15×15 kính 5
nhóm 15×15×20 kính 5
nhóm 20x20x20 kính 5
nhóm 25x25x25 kính 5
nhóm 30×20×22 kính 5
nhóm 30x30x30 kính 5
nhóm 35×25×25 kính 5
nhóm 40×27×30 kính 5
nhóm 50×30×30 kính 5
nhóm 60x40x40 kính 8
nhóm bộ 30x30x30 kính 5
nhóm bộ 50x30x30 kính 5
(2.899) bể việt nhật 15×15×15 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 15×15×15 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 2.899
thị trường: 110.000 đ
giá bán : 73.000 đ
tiết kiệm: 37.000 đ (34%)
giá tốt khi mua combo
73.000 đ
1
65.000 đ
2
64.000 đ
5
63.500 đ
10
63.000 đ
20
62.000 đ
50
(2.739) bể việt nhật 15×10×15 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 15×10×15 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 2.739
thị trường: 100.000 đ
giá bán : 60.000 đ
tiết kiệm: 40.000 đ (40%)
giá tốt khi mua combo
60.000 đ
1
56.000 đ
2
55.000 đ
5
54.500 đ
10
54.000 đ
20
53.000 đ
50
(1.420) bể việt nhật 60x40x40 kính 8 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 60x40x40 kính 8 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.420
thị trường: 700.000 đ
giá bán : 580.000 đ
tiết kiệm: 120.000 đ (17%)
giá tốt khi mua combo
(1.418) bể việt nhật 15×15×20 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 15×15×20 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.418
thị trường: 120.000 đ
giá bán : 80.000 đ
tiết kiệm: 40.000 đ (33%)
giá tốt khi mua combo
80.000 đ
1
72.000 đ
2
71.000 đ
5
70.500 đ
10
70.000 đ
20
69.000 đ
50
(1.286) bể việt nhật 50×30×30 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 50×30×30 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.286
thị trường: 230.000 đ
giá bán : 210.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (9%)
giá tốt khi mua combo
210.000 đ
1
184.000 đ
2
182.000 đ
5
181.000 đ
10
180.000 đ
20
178.000 đ
50
(1.285) bể việt nhật 40×27×30 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 40×27×30 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.285
thị trường: 200.000 đ
giá bán : 180.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (10%)
giá tốt khi mua combo
180.000 đ
1
164.000 đ
2
162.000 đ
5
161.000 đ
10
160.000 đ
20
158.000 đ
50
(1.284) bể việt nhật 35×25×25 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 35×25×25 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.284
thị trường: 190.000 đ
giá bán : 170.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (11%)
giá tốt khi mua combo
170.000 đ
1
153.000 đ
2
151.000 đ
5
150.000 đ
10
149.000 đ
20
147.000 đ
50
(1.283) bể việt nhật 30×20×22 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 30×20×22 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.283
thị trường: 170.000 đ
giá bán : 155.000 đ
tiết kiệm: 15.000 đ (9%)
giá tốt khi mua combo
155.000 đ
1
138.000 đ
2
136.000 đ
5
135.000 đ
10
134.000 đ
20
132.000 đ
50
(1.282) bể việt nhật 30x30x30 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 30x30x30 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.282
thị trường: 190.000 đ
giá bán : 170.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (11%)
giá tốt khi mua combo
(1.281) bể việt nhật 25x25x25 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 25x25x25 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.281
thị trường: 170.000 đ
giá bán : 150.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (12%)
giá tốt khi mua combo
(1.280) bể việt nhật 20x20x20 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật 20x20x20 kính 5 (1 cái)
- kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 1.280
thị trường: 150.000 đ
giá bán : 130.000 đ
tiết kiệm: 20.000 đ (13%)
giá tốt khi mua combo
(488) bể việt nhật bộ 50×30×30 kính 5 (1 cái)
- cỡ: 50×30×30cm + 40×27×30cm + 35×25×25cm + 30×20×22cm
- kiểu dán: dấu keo
- kiểu mài: vi tính
bể việt nhật bộ 50×30×30 kính 5 (1 cái)
- cỡ: 50×30×30cm + 40×27×30cm + 35×25×25cm + 30×20×22cm - kiểu dán: dấu keo - kiểu mài: vi tính
mã số 488
thị trường: 715.000 đ
giá bán : 680.000 đ
tiết kiệm: 35.000 đ (5%)
giá tốt khi mua combo
1
2
bongvang.com | alagod.com